Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

  • Economic Poverty in Finland 1971-2004 

   Sullström, Risto; Riihelä, Marja; Tuomala, Matti
   VATT-keskustelualoitteita : 418 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 16.03.2007)
   In this paper we examined trends in the economic poverty in Finland using two data sources, the IDS (Income Distribution Survey) and the CES (Consumption Expenditure Survey). We drew on the recent literature on poverty ...
  • Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995-2013 (ETK) 

   Riihelä, Marja; Rantala, Juha
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 01/2016 (Eläketurvakeskus, 07.03.2016)
   Tutkimuksessa tarkastellaan eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloa ja tuloeroja vuosina 1995–2013. Vertailussa käytetään useita tulokäsitteitä, kuten eri eläketuloja, brutto- ja nettotuloja sekä perheen tulot huomioivaa ...
  • Energiapanosten verotuksen vaikutus kotitalouksien välillisen energian kulutukseen ja hyvinvointiin 

   Riihelä, Marja
   VATT-tutkimuksia : 37 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1996)
   Tutkimuksessa selvitetään energiapanosten verotuksen vaikutuksia kotitalouksien hyvinvointiin, välillisen energian kulutukseen ja niiden jakaantumiseen. Tutkimuksen energiareformi perustuu kotitalouksien kuluttamien ...
  • Essays on income inequality, poverty and the evolution of top income shares 

   Riihelä, Marja
   VATT Publications : P52 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 22.05.2009)
   This dissertation on income inequality in Finland consists of an introduction and four self-contained essays on trends in the share of top incomes, economic poverty, regional income inequality and tax progressivity. In all ...
  • Kaupunkien, taajamien ja maaseudun väliset ja sisäiset tulo- ja kulutuserot 

   Sullström, Risto; Riihelä, Marja; Loikkanen, Heikki
   VATT-keskustelualoitteita : 213 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 11.01.2000)
   Työssä tarkastellaan alueiden välisiä ja sisäisiä tulo- ja kulutuseroja kaupungeissa, taajamissa ja maaseudulla erityisesti 1990-luvulla. Aineistoina ovat vuosien 1966-1996 kulutustutkimukset ja vuosien 1990-1997 ...
  • Kotitalouksien kulutus ja säästäminen: Ikäprofiilien ja kohorttien kuvaus 

   Riihelä, Marja
   VATT-keskustelualoitteita : 386 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 21.03.2006)
   Tutkimuksessa tarkastellaan kotitalouksien kulutuksen, tulojen ja säästämisen ikäprofiileja ja kohortteja Suomessa. Säästäminen määritellään tulojen ja kulutuksen erotuksena. Kokonaiskulutuksen ohella tutkitaan kulutuksen ...
  • Käytettävissä olevien tulojen liikkuvuus vuosina 1990-1999 

   Sullström, Risto; Riihelä, Marja
   VATT-keskustelualoitteita : 270 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.05.2002)
   Poikittaisaineistoilla tehdyt selvitykset osoittavat, että tuloilla mitattu eriarvoisuus on lisääntynyt Suomessa 1990-luvulla. Tarkasteluissa on jäänyt selvittämättä elinkaaritulon vaikutus tuloksiin. Tutkimuksessa ...
  • Köyhyys ja köyhyyden pitkittyminen Suomessa 

   Kauhanen, Arttu; Riihelä, Marja; Tuomala, Matti
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 1/2020 (Taloustieteellinen yhdistys, 09.03.2020)
   Artikkelissa tarkastelemme vuosituloihin perustuvan köyhyyden rinnalla pitkittynyttä köyhyyttä mitoilla, joissa köyhyysriskin lisäksi otetaan huomioon köyhien välinen eriarvoisuus. Köyhyyttä tutkitaan sen keston, ...
  • Life-cycle Profiles of Consumption and Income. An analysis of the Finnish household budget surveys in 1966-1990 

   Sullström, Risto; Riihelä, Marja
   VATT-keskustelualoitteita : 50 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1993)
  • Maahanmuuttajien integroituminen Suomeen 

   VATT-työryhmä; Sarvimäki, Matti; Ansala, Laura; Eerola, Essi; Hämäläinen, Kari; Hämäläinen, Ulla; Pesola, Hanna; Riihelä, Marja
   VATT-julkaisuja : 67 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.06.2014)
   VATT Analyysit on laajalle lukijakunnalle tarkoitettu julkaisusarja, jossa valotetaan laitoksen tutkijavoimin kansantalouden ja talouspolitiikan keskeisiä kysymyksiä. Käsillä oleva VATT Analyysi kuvaa maahanmuuton ...
  • On Economic Poverty in Finland in the 1990s 

   Sullström, Risto; Riihelä, Marja; Tuomala, Matti
   VATT-keskustelualoitteita : 264 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.01.2002)
   We have examined recent trends in the poverty in Finland using two data sources, the Household Budget Survey (HBS) and the Income Distribution statistics (IDS). We have drawn on the recent literature on poverty analysis ...
  • Ovatko tuloerot Suomessa kasvaneet luultua enemmän? 

   Riihelä, Marja; Tuomala, Matti
   Talous & Yhteiskunta : 1/2019 (Palkansaajien tutkimuslaitos, 04.03.2019)
   Usein väitetään, että tuloerot eivät ole Suomessa enää kasvaneet 2000-luvulla. Väite ei pidä paikkaansa, oli mittarina sitten vuosituloihin tai viiden vuoden keskituloihin perustuvat suhteelliset Gini-kertoimet. Viimeisten ...
  • Perusturvan riittävyyden arviointiraportti 2015-2019 

   Tervola, Jussi; Hänninen, Teemu; Lehtinen, Anna-Reetta; Mäkinen, Lauri; Riihelä, Marja; Moisio, Pasi; Korpela, Tuija; Mukkila, Susanna; Niemelä, Mikko; Törmälehto, Veli-Matti
   Työpaperi (THL, 03.05.2019)
   Vuosien 2015-2019 lakimuutokset ovat elämäntilanteesta riippuen heikentäneet perusturvan tasoa tai pitäneet sen muuttumattomana. Erityisesti työttömän perusturvan taso on heikentynyt indeksileikkausten ja aktiivimallista ...
  • Polarisaatiosta ja keskiluokan kuihtumisesta 

   Riihelä, Marja; Tuomala, Matti
   Yhteiskuntapolitiikka : 2-2019 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Eläketurvakeskus, Kelan tutkimus ja Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta, 12.04.2019)
   Työmarkkinoilla tapahtuvasta polarisaatiosta eli teknologisen kehityksen (automaatio, robotisaatio, tekoäly) aiheuttamasta rutiiniluontoisten töiden vähentymistä on puhuttu pitkään. Tämän seurauksena työllisyys tulisi ...
  • Samankaltaistuuko ikäihmisten köyhyys? Näkökulmia 75-84 -vuotiainen naisten ja miesten pienituloisuuteen 

   Riihelä, Marja; Rantala, Juha; Kuivalainen, Susan; Pyy-Martikainen, Marjo
   Yhteiskuntapolitiikka : 2-2019 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Eläketurvakeskus, Kelan tutkimus ja Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta, 12.04.2019)
   Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen arvo suomalaisessa yhteiskunnassa. Vaikka ikäihmisten kohdalla sukupuolten väliset pienituloisuusasteet ovat lähentyneet, on 75–84-vuotiaiden naisten pienituloisuusaste selvästi ...
  • Tax Progressivity and Recent Evolution of the Finnish Income Inequality 

   Sullström, Risto; Riihelä, Marja; Suoniemi, Ilpo
   VATT-keskustelualoitteita : 460 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 17.12.2008)
   After the Economic Crisis in early 1990s the Finnish economy has recovered rapidly, and simultaneously a major period of equalization from the mid 1970s to the mid 1990s has been reversed, taking the levels of the Gini ...
  • Top Incomes and Top Tax Rates: Implications for Optimal Taxation of Top Incomes in Finland 

   Riihelä, Marja; Sullström, Risto; Tuomala, Matti
   Tampere Economic Working Papers Net Series : 88 (University of Tampere, School of Management, 02.05.2014)
   We apply optimal top marginal tax rate formulas with alternative social preferences to the Finnish economy using evidence on the responsiveness of top incomes in Finland to changes in top tax rates that have taken place ...
  • Trends in Top Income Shares in Finland 

   Riihelä, Marja; Sullström, Risto; Tuomala, Matti
   VATT-keskustelualoitteita : 371 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.11.2005)
   This paper provides new evidence about the evolution of top incomes in Finland over the period 1966 - 2002. Using micro data we construct estimates of shares of top income groups. The paper shows how the proportion of ...
  • Trends in top income shares in Finland 1966-2007 

   Sullström, Risto; Riihelä, Marja; Tuomala, Matti
   VATT Research Reports : 157 (VATT Institute for Economic Research, 08.09.2010)
   This paper provides new evidence about the evolution of top incomes in Finland over the period 1966–2007. Using micro data we construct estimates of shares of top income groups. The paper shows how the proportion of income ...
  • Tuloerot ja eriarvoisuus suuralueilla pitkällä aikavälillä 1971-1998 ja erityisesti 1990-luvulla 

   Sullström, Risto; Riihelä, Marja
   VATT-tutkimuksia : 80 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 04.07.2001)
   Tutkimuksessa tarkastellaan suuralueiden tulonjaon ja eriarvoisuuden muutoksia vuosina 1971-1998. Aineistoina ovat kotitalouskohtaiset kulutustutkimukset (1971-1996) ja tulonjakotilastot (1990-1998). Erityistä huomiota ...