Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

  • Arvonlisäverotus EU:n jäsenmaissa - voiko vientiä verottaa? 

   Rauhanen, Timo
   VATT-keskustelualoitteita : 254 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 23.05.2001)
   Arvonlisäverotus on osoittautunut ongelmalliseksi liittovaltiotyyppisissä yhteisöissä, kuten Euroopan unionissa. Sisämarkkinoiden rajakontrollien poistuessa vuonna 1993 EU siirtyi uuteen, väliaikaiseksi kaavailtuun ...
  • Beskattning av småföretag i Finland 

   Rauhanen, Timo; Kröger, Outi; Kari, Seppo; Karikallio, Hanna
   VATT-keskustelualoitteita : 332 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.04.2004)
   Raportissa kuvataan Suomessa sovellettavaa pienten ja keskisuurten yritysten ja näiden omistajien tuloverotusta, selostetaan Suomessa tästä teemasta käytyä verouudistuskeskustelua sekä arvioidaan Suomen säännösten ...
  • Compliance costs vs. tax incentives: Why do entrepreneurs respond to size-based regulations? 

   Harju, Jarkko; Matikka, Tuomas; Rauhanen, Timo
   Journal of Public Economics (Elsevier, 2019)
   This paper studies the mechanisms behind the responses of entrepreneurs to size-dependent tax regulation. We exploit the value-added tax (VAT) exemption threshold in Finland. Both tax incentives (remitted VAT) and compliance ...
  • The effects of size-based regulation on small firms: evidence from VAT threshold 

   Rauhanen, Timo; Harju, Jarkko; Matikka, Tuomas
   VATT Working Papers : 75 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 14.06.2016)
   Various types of size-based regulations for firms are typical in most countries (tax schedules, accounting rules, health and safety standards etc.). However, there is only limited evidence of how owners of small firms ...
  • Elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden arvonlisäverotus EU:ssa ja Suomessa 

   Rauhanen, Timo; Peltoniemi, Ari
   VATT-tutkimuksia : 122 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.06.2006)
   Suomen elintarvikkeiden arvonlisäverokanta (17 %) on EU25-maiden viidenneksi korkein. Kaikki EU-maat voivat halutessaan soveltaa elintarvikkeisiin alennettua verokantaa. Suomessa ruokatarjoilun verokanta on 22 prosenttia ...
  • Finnish Corporate Tax Reforms 

   Myhrman, Rolf; Kröger, Outi; Rauhanen, Timo; Junka, Teuvo; Kari, Seppo; Koskenkylä, Heikki
   VATT-julkaisuja : 20 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   In 1990 Finland shifted from the dividend deduction system to the imputation system and adopted the dual income tax system in 1993. Do these comprehensive tax reforms promote Finland to be an attractive site for investments? ...
  • Henkilöyhtiöiden verotuksen investointi- ja työllistämiskannustimet 

   Rauhanen, Timo; Kröger, Outi; Kari, Seppo
   VATT-tutkimuksia : 49 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Tutkimuksessa on selvitetty henkilöyhtiöiden verotuksen investointi- ja työllistämiskannustimia ja sitä, miten vuoden 1997 verouudistus muutti niitä. Nämä kannustinvaikutukset aiheutuvat pääosin eriytetystä tuloverojärjestelmästä, ...
  • Hyvän veropolitiikan periaatteet 

   VATT-työryhmä; Kari, Seppo; Rauhanen, Timo; Eerola, Essi; Kosonen, Tuomas; Lyytikäinen, Teemu; Saarimaa, Tuukka
   VATT-julkaisuja : 63 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 05.06.2013)
   Ensimmäinen VATT-Analyysi käy läpi viime vuosien taloustieteellisen verotutkimuksen viisaudet ja johtopäätökset, joiden nojaan hyvä veropolitiikka rakentuu. Tarkastelemme sitä, miten verotus vaikuttaa kotitalouksien ja ...
  • Julkisten organisaatioiden veroetuudet 

   Rauhanen, Timo; Siivonen, Erkki; Halonen, Juha
   VATT Valmisteluraportit : 3 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.09.2010)
   Virastojen ja palvelutoiminta on osa liiketoimintaa. Euroopan unionin komission päätöksen C 7/2006 mukaan liikelaitos ei kuitenkaan ole sovelias toimintamalli Euroopan yhteismarkkinoille. Kun julkinen ja yksityinen toimija ...
  • Kokemuksia verotukien evaluoinnista eräissä maissa 

   Rauhanen, Timo
   VATT Muistiot : 36 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 20.12.2013)
   Timo Rauhasen esseessä perusteellaan, miksi Suomessa on hyvän hallinnon ja politiikan valmistelun kannalta syytä aloittaa verotukien systemaattinen evaluointi.
  • Kotitalouksille suunnattujen palvelujen arvonlisäverokannan alentaminen 

   Rauhanen, Timo
   VATT-keskustelualoitteita : 212 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.11.1999)
   Euroopan komissio teki helmikuussa 1999 direktiiviesityksen kokeilusta, jossa jäsenmaat voisivat soveltaa alennettua ALV-kantaa tietyillä työvaltaisilla palvelualoilla. Kokeilussa olisi tarkoitus selvittää, onko ...
  • Kotitalousvähennys pienituloisen eläkeläisen näkökulmasta 

   Grönberg, Sami; Rauhanen, Timo
   VATT Muistiot : 42 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.01.2015)
   Tässä tutkimuksessa selvitetään pienituloisten eläkeläisten kotitalousvähennyksen käyttöä. Kotitalousvähennys on verosta tehtävä vähennys, jota haki vuonna 2013 yhteensä lähes 400 000 henkilöä. Hakemusten perusteella ...
  • Laaja pohja ja yksi verokanta – visio tehokkaasta arvonlisäverosta 

   Rauhanen, Timo
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 3/2015 (Taloustieteellinen yhdistys, 01.10.2015)
   EU:n yhteinen arvonlisäverojärjestelmä ei täytä tehokkaan kulutusveron vaatimuksia eli yhtä verokantaa ja laajaa veropohjaa. Suomessa budjettineutraali alennettujen verokantojen poistaminen ja veropohjan merkittävä ...
  • Laaja pohja ja yksi verokanta – visio tehokkaasta arvonlisäverosta 

   Rauhanen, Timo
   VATT Muistiot : 51 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 06.10.2015)
   Nykyinen EU:n arvonlisäverojärjestelmä ei täytä tehokkaan kulutusveron vaatimuksia eli yhtä verokantaa ja laajaa veropohjaa. Alennetut alv-kannat lisäävät yrityksen ja verohallinnon kustannuksia, aiheuttavat rajanveto-ongelmia ...
  • Laskelmia yritys- ja pääomaverouudistuksesta 

   Rauhanen, Timo; Kari, Seppo; Karikallio, Hanna; Hietala, Harri
   VATT-keskustelualoitteita : 338 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 22.06.2004)
   Tutkimuksessa arvioidaan hallituksen toukokuussa 2004 esittämän veropaketin vaikutuksia pk-yritysten verorasitukseen, investointi- ja voitonjakokannusteisiin sekä suurten yritysten investointeihin. Veropaketin keskeisiä ...
  • Liikevaihtoraja arvonlisäverotuksessa - pienyrityksen kasvun este? 

   Rauhanen, Timo
   VATT-keskustelualoitteita : 278 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 24.06.2002)
   Yritys joutuu arvonlisäveron piiriin, kun tietty liikevaihtoraja ylitetään. Veronsaajan on asetettava liikevaihtoraja sellaiselle tasolle, että yrityksen tilittämä vero riittää peittämään verotuksen hallinnolliset ja ...
  • Rahaunioni ja Suomi 

   Rauhanen, Timo; Hjerppe, Reino; Korhonen, Matti; Korkman, Sixten; Puntila, Markku
   VATT-julkaisuja : 15 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1994)
   Suunnitelma Euroopan talous- ja rahaliitosta, EMU:sta, on eräs Euroopan integraation suurista tavoitteista tällä vuosikymmenellä. Tässä julkaisussa tutkaillaan suunnitelman taustoja, tavoitteita, hyötyjä ja haittoja sekä ...
  • Talouden rakenteet 2009 

   Rauhanen, Timo; Kröger, Outi; Ilmakunnas, Seija
   VATT Julkaisut : 55 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.12.2009)
   Talouden rakenteet 2009 -teos on Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen vuosittain julkaisema laaja ja tiivis tietopaketti Suomen taloudesta ja sen kehityksestä. Julkinen talous on siinä keskeisesti esillä ja verotusta ...
  • Talouden rakenteet 2011 

   Rauhanen, Timo; Kröger, Outi; Kangasharju, Aki
   VATT Julkaisut : 59 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 15.12.2011)
   ”Talouden rakenteet 2011” on Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen vuosittain julkaisema laaja ja tiivis tietopaketti Suomen taloudesta ja sen kehityksestä. Julkaisussa painotetaan julkisen talouden kuvausta. Verotusta ...
  • Terveellisten elintapojen taloudelliset ohjauskeinot 

   Rauhanen, Timo
   VATT Muistiot : 30 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 22.02.2013)
   Tämän HYVINVOIPA-hankkeen osion tavoitteena on koota kansallinen ja eurooppalainen kokemus verotuksen ja hinnoittelun ohjaustoimista elintarvikkeiden hyvien valintojen ja liikunta‐aktiivisuuden lisäämiseksi sekä tutkia ...