Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

  • Asuntojen hinta-laatusuhde Joensuussa, semiparametrinen estimointi 

   Räty, Tarmo; Kyllönen, Lauri
   VATT-tutkimuksia : 67 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.10.2000)
   Asuntomarkkinat käsitetään usein alueen tai asuntotyyppien mukaan luokiteltuna kokonaisuutena, jonka päällimmäisenä kysymyksenä on hintakehitys. Kuitenkin asunnon myynti tai hankintapäätökseen liittyy muitakin määritteitä, ...
  • The Factors Affecting the Use of Elderly Care and the Need for Resources by 2030 in Finland 

   Luoma, Kalevi; Räty, Tarmo; Mäkinen, Erkki; Vaarama, Marja
   VATT-tutkimuksia : 99 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 18.06.2003)
   A nation-wide interview survey data is used to analyse by means of ordered logit models the impacts of age, dependency and other factors on probabilities to use home and community care for the elderly. With these models ...
  • Julkaisujen vaativuus tieteenaloittain 

   Räty, Tarmo
   VATT Tutkimukset : 151 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 22.07.2009)
   Tässä tutkimuksessa lasketaan vaativuuskertoimet OECD:n FOS2007-tieteenalaluokituksen mukaisesti. Vaativuuskerroin kertoo yhden julkaisun vaatiman työmäärän tutkimustyövuosina. Kertoimet estimoidaan seitsemälle eri ...
  • Kokonaistuottavuuden kehitys yliopistoissa 

   Räty, Tarmo; Harava, Maiju
   VATT-tutkimuksia : 138 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 29.10.2008)
   Tässä tutkimuksessa kehitetään kokonaistuottavuuden mittareita yliopistoille. Tuottavuus lasketaan vertaamalla perus- ja jatkotutkintokoulutuksen sekä julkaisutoiminnan määriä panoksiin, joita mitataan kustannuksilla. ...
  • Mitattavissa oleva tuottavuus Suomen yliopistoissa 

   Räty, Tarmo; Kivistö, Jussi
   VATT-tutkimuksia : 124 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 21.08.2006)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena on kehittää sovellettavissa olevia tuottavuusmittareita yliopistoille. Keskeisiä kriteereitä ovat mittarien riittävä läpinäkyvyys, joustavuus erilaisten päätöskriteereiden suhteen ja sopeutuvuus ...
  • Nonparametric country rankings using health indicators and OECD health data 

   Luoma, Kalevi; Räty, Tarmo
   VATT-muistioita : 74 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.2006)
  • Palvelusetelit kuntien sosiaalipalveluissa 

   Luoma, Kalevi; Räty, Tarmo; Aronen, Pasi
   VATT-keskustelualoitteita : 325 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 18.02.2004)
   Vuonna 2004 voimaatullut lainsäädäntö mahdollistaa palvelusetelien käytön kuntien sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tässä raportissa yhdistetään sekä havainnot käytössä olleista palvelusetelijärjestelmistä että uusi ...
  • Palvelusetelit sosiaalipalveluissa 2004 

   Räty, Tarmo
   VATT-keskustelualoitteita : 340 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.09.2004)
   Vuoden 2004 alussa voimaanastuneet säädökset mahdollistivat palveluseteleiden käytön kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palveluseteleiden yhteensovittaminen jo olemassa olleen maksulainsäädännön kanssa on saanut ...
  • Peruspalvelut 2000 seminaari 29.11.2000 Seminaarimuistio 

   Järviö, Maija-Liisa; Luoma, Kalevi; Räty, Tarmo; Aronen, Kauko
   VATT-muistioita : 52 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.2001)
  • Perusterveydenhuollon kustannukset ja tuotetut palvelut - tuottavuuden kehitys 

   Järviö, Maija-Liisa; Luoma, Kalevi; Räty, Tarmo; Aaltonen, Juho
   VATT-keskustelualoitteita : 372 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.11.2005)
   Tutkimuksessa on mitattu perusterveydenhuollon tuottavuuskehitystä terveyskeskusten keskeisten palvelusuoritteiden ja reaalisten käyttökustannusten suhteena. Sen nostaminen on perusedellytys sille, että kunnat pystyvät ...
  • Productivity and its Drivers in Finnish Primary Care 1988-2003 

   Järviö, Maija-Liisa; Luoma, Kalevi; Räty, Tarmo; Aaltonen, Juho
   VATT-tutkimuksia : 118 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 29.12.2005)
   We measure productivity changes of primary care in Finland between 1988 and 2003 as a ratio of key services produced and real operating costs. In the second stage we estimate a truncated regression model that quantifies ...
  • A Publication Activity Model for Finnish Universities 

   Räty, Tarmo; Bondas, Micke
   VATT-keskustelualoitteita : 448 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.09.2008)
   This paper presents a publication activity model that calculates a research aggregate for the study fields of Finnish universities. The aggregate is expressed in terms of full-time equivalent research years conditional to ...
  • Terveyskeskusten tuottavuuden ja tehokkuuserojen kehitys vuosina 1988-2002 

   Järviö, Maija-Liisa; Luoma, Kalevi; Räty, Tarmo; Aaltonen, Juho
   VATT-keskustelualoitteita : 354 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 21.12.2004)
   Tutkimuksessa selvitettiin yleislääkärijohtoisten terveyskeskusten tuottavuuden ja tehokkuuserojen kehitystä vuosina 1988–2002 DEA-menetelmän avulla. Panoksina käytettiin kiinteähintaisia käyttömenoja ja tuotoksina neljää ...
  • Terveyskeskusten tuottavuus vuosina 1997 ja 1998 sekä tuottavuuseroja selittävät tekijät 

   Järviö, Maija-Liisa; Luoma, Kalevi; Räty, Tarmo; Koskinen, Ville
   VATT-tutkimuksia : 88 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 14.05.2002)
   Tutkimuksessa on data envelopment analyysin avulla vertailtu 167 yleislääkärijohtoisen terveyskeskuksen tuottavuuseroja vuosina 1997 ja 1998 sekä estimoitu havaitun tehottomuuden yhteyttä terveyskeskusten toimintaympäristöä ...
  • Tuloksellisuuden ja tuottavuuden mittaus ammattikorkeakouluissa 

   Räty, Tarmo; Aaltonen, Juho; Kirjavainen, Tanja
   VATT-tutkimuksia : 137 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.05.2008)
   Tässä tutkimuksessa käsitellään ammattikorkeakoulujen tuloksellisuusrahoituksen kehittämistä ja ammattikorkeakoulujen tuottavuusmittausta. Tuloksellisuusmittaristo on niin laaja ja laskentatavaltaan monimutkainen, että ...
  • Yhteistyöllä ja kilpaillen - Peruspalvelut 2000 -tutkimusraportti 

   Järviö, Maija-Liisa; Luoma, Kalevi; Räty, Tarmo; Aronen, Kauko
   VATT-julkaisuja : 31 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 03.12.2001)
   Raportissa tarkastellaan perustuslaissa määriteltyjen, jokaiselle yhdenvertaisesti saatavilla olevien hyvinvointipalvelujen rahoitusta ja vaihtoehtoisia tuotantotapoja. Kohteena ovat myös nykyisen palvelujärjestelmän ...