Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

  • Alueellistamisen taloudelliset vaikutukset 

   Pursiainen, Heikki
   VATT Valmisteluraportit : 14 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.03.2013)
   Valtiovarainministeriön toimeksiannosta tehdyssä selvityksessä tarkastellaan valtion työpaikkojen sijoittamisen alueellistamisen, erityisesti alueellistamisen taloudellisia vaikutuksia kohdealueella. Tarkastelun kohteena ...
  • Asfalttikartellin kunnille aiheuttamien vahinkojen arviointi - Loppuraportti 

   Pursiainen, Heikki; Siikanen, Markku; Tukiainen, Janne; Mälkönen, Ville
   VATT Valmisteluraportit : 8 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 14.06.2011)
   Suomessa toimi vuosina 1994-2002 kartelli päällystystoimialalla. Tässä Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ja kuntien yhdessä rahoittamassa selvityksessä on arvioitu kartellin kuntasektorille aiheuttamia vahinkoja ...
  • Asfalttikartellin vahinkojen arviointi - vastauksia kritiikkiin 

   Pursiainen, Heikki; Saxell, Tanja; Tukiainen, Janne
   VATT Muistiot : 19 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.03.2012)
  • ATVA-työryhmän kustannus-hyötykehikon arvio 

   Pursiainen, Heikki
   VATT Muistiot : 27 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 26.03.2013)
  • Hoivakodissa vai kotihoivassa? Suurten ikäluokkien halukkuus maksaa vanhuspalveluista 

   Pursiainen, Heikki; Seppälä, Timo
   VATT Tutkimukset : 173 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 21.08.2013)
   Suurten ikäluokkien vanhushoivan rahoitus on ajankohtainen kysymys. Koska verotulojen tuntuva lisääminen vanhushoivan rahoittamiseksi ei ole mahdollista, on luultavaa, että suuret ikäluokat joutuvat itse maksamaan suuren ...
  • Hyvän valtionosuusjärjestelmän periaatteet 

   VATT-työryhmä; Saarimaa, Tuukka; Pursiainen, Heikki; Tukiainen, Janne
   VATT-julkaisuja : 70 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 13.05.2015)
   Suomen julkinen sektori on kansainvälisessä vertailussa poikkeuksellisen hajautettu paikallistasolle eli kunnille. Tästä syystä valtion kunnille maksamat valtionosuudet ovat merkittävä menoerä. Nyt käsillä olevassa VATT ...
  • Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vaikutusten arviointi 

   Izadi, Ramin; Kuhalainen, Saara; Moisio, Antti; Nurminen, Mikko; Pursiainen, Heikki; Saastamoinen, Antti; Suhonen, Tuomo; Tervonen, Lassi
   Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 1/2016 (Valtioneuvoston kanslia, 11.01.2016)
   Raportissa esitetään kustannus-hyötyanalyysiin perustuva tarkastelukehikko kuntien tehtävien arviointiin. Hankkeen keskeinen tavoite on ollut kehittää taloustieteeseen perustuva systemaattinen lähestymistapa, jota voidaan ...
  • Lisää markkinoita asuntomarkkinoille 

   Saarimaa, Tuukka; Pursiainen, Heikki
   L!bera Analyysi : 2/2016 (L!bera, 18.02.2016)
   Suomessa ja erityisesti Helsingissä harjoitettu asuntopolitiikka ja maankäytön sääntely on huonoa ja sitä voidaan parantaa.
  • Lukioiden väliset erot ja paremmuusjärjestys 

   Pursiainen, Heikki; Kortelainen, Mika; Pääkkönen, Jenni
   VATT Tutkimukset : 179 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 21.11.2014)
   Tutkimuksessa selvitetään Suomen päivälukioiden tuottamia arvonlisiä ja arvonlisiin pohjautuvia paremmuusjärjestyksiä vuosille 2002-2013. Lukioiden välinen vertailu perustuu arvonlisämenetelmään, jossa kontrolloidaan ...
  • Vähemmän politiikkaa asuntomarkkinoille 

   Saarimaa, Tuukka; Pursiainen, Heikki
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 2/2016 (Taloustieteellinen yhdistys, 10.06.2016)
   Osmo Soininvaara nostaa arvioissaan esiin tärkeitä lisänäkökohtia kirjasestamme Lisää markkinoita asuntomarkkinoille. Kommentoimme tässä kirjoituksessa lyhyesti mielestämme tärkeimpiä huomioita.