Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

  • Biotalous ja cleantech Suomessa – strategioiden arviointi ja toimenpidesuositukset 

   Antikainen, Riina; Lehtoranta, Suvi; Luoma, Päivi; Berghäll, Elina; Valve, Helena; Miller, Tea; Larvus, Lauri; Pohjola, Johanna; Laturi, Jani; Lintunen, Jussi; Tamminen, Saara; Seppälä, Jyri; Uusivuori, Jussi
   Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 51/2016 (Valtioneuvoston kanslia, 12.12.2016)
   Suomella on monipuolista cleantechiin ja biotalouteen liittyvää osaamista ja valmius ratkaista kestävään hyvinvointiin liittyviä haasteita sekä Suomessa että globaalisti. Biotalous ja cleantech nähdään Suomessa strategisesti ...
  • Hiilidioksidipäästöjen rajoittamisen kustannusten arvioinnissa käytetyt käsitteet ja mittarit 

   Kemppi, Heikki; Pohjola, Johanna
   VATT-keskustelualoitteita : 238 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.12.2000)
   Suomen kasvihuonekaasupäästötavoite vuodelle 2010 on vuoden 1990 päästöjen taso. Kyseisen tavoitteen saavuttaminen edellyttää muutoksia mm. energiantuotannossa, jotka vaikuttavat sähkön ja lämmön hintaan. Sähkön ja lämmön ...
  • Kasvihuonekaasupäästöjen alentamisen taloudelliset vaikutukset Suomessa 

   Kemppi, Heikki; Perrels, Adriaan; Pohjola, Johanna
   VATT-tutkimuksia : 73 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.12.2000)
   Tässä tutkimuksessa esitetään Kioton ilmastosopimuksen Suomen sitoumusten toteuttamisen taloudellisten vaikutusten ns. 1 vaiheen tutkimuksen tuloksia. Ensimmäinen vaiheen, joka alkoi huhtikuussa 1999 ja loppui huhtikuussa ...
  • Who Gains from Credited Forest Carbon Sinks: Finland and other Annex I Countries in Comparison 

   Kerkelä, Leena; Pohjola, Johanna; Mäkipää, Raisa
   VATT-keskustelualoitteita : 291 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 15.01.2003)
   In the Kyoto Protocol carbon sinks became a tool for releasing the economic burden of achieving the emission target. For Finland, credits from carbon sinks might be important since the amount of carbon sequestered in total ...