Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

  • Digital Waste? Unintended Consequences of Health Information Technology 

   Böckerman, Petri; Kortelainen, Mika; Laine, Liisa T.; Nurminen, Mikko; Saxell, Tanja
   VATT Working Papers : 117 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 04.04.2019)
   We exploit a large-scale natural experiment - the rollout of a nationwide electronic prescribing system in Finland - to study how digitization of prescriptions affects pharmaceutical use and health outcomes. We use ...
  • Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vaikutusten arviointi 

   Izadi, Ramin; Kuhalainen, Saara; Moisio, Antti; Nurminen, Mikko; Pursiainen, Heikki; Saastamoinen, Antti; Suhonen, Tuomo; Tervonen, Lassi
   Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 1/2016 (Valtioneuvoston kanslia, 11.01.2016)
   Raportissa esitetään kustannus-hyötyanalyysiin perustuva tarkastelukehikko kuntien tehtävien arviointiin. Hankkeen keskeinen tavoite on ollut kehittää taloustieteeseen perustuva systemaattinen lähestymistapa, jota voidaan ...
  • Physician Prices and Competition: Evidence from Acquisitions in the Private Health Care Sector 

   Saxell, Tanja; Nurminen, Mikko
   VATT Working Papers : 130 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 30.04.2020)
   We consider the effects of mergers and acquisitions for private physicians, who compete for patients on price. To estimate the effects, we use nationwide administrative data on private physicians and the organization of ...
  • Tutkimusrahan uusi kilpailutus maksoi miljoonia 

   Tukiainen, Janne; Kultti, Klaus; Nurminen, Mikko
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 4/2015 (Taloustieteellinen yhdistys, 15.12.2015)
   Hallitus päätti kaksi vuotta sitten leikata valtion tutkimuslaitosten budjetteja ja panna säästetyt varat jakoon kilpailutuksen kautta. Tätä varten hallitus perusti Suomen Akatemian yhteyteen strategisen tutkimuksen ...