Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

  • Työvoimapalveluiden kohdentuminen ja osallistujien työllistyminen palvelun jälkeen 

   Tuomala, Juha; Aho, Simo
   Talous & Yhteiskunta : 1/2018 (Palkansaajien tutkimuslaitos, 09.03.2018)
   Tässä artikkelissa tarkastelemme työttömien osallistumista työvoimapalveluihin ja palvelujen jälkeistä työllisyyskehitystä. Eri työvoimapalveluihin valikoituu työllistyvyydeltään erilaisia työttömiä. Toistuvakaan toimenpiteisiin ...
  • Työvoimapalvelujen kohdistuminen ja niihin osallistuvien työllistyminen 

   Aho, Simo; Tuomala, Juha; Hämäläinen, Kari; Mäkiaho, Ari
   Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 19/2018 (Valtioneuvoston kanslia, 09.03.2018)
   Tavoitteena on selvittää työvoimapalveluiden kohdistumista erilaisiin kohderyhmiin sekä esittää arvioita niiden työllisyysvaikutuksista. Tutkimus perustuu kattaviin rekisteriaineistoihin. Tarkastelemme niitä palveluja, ...