Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

  • Tax Expenditures in Finland 

   Government Institute for Economic Research
   VATT-muistioita : 38 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
  • Tax Expenditures in Finland 

   Government Institute for Economic Research
   VATT-muistioita : 26 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
  • Tax Incidence and Optimal Forest Taxation under Stochastic Demand 

   Koskela, Erkki; Ollikainen, Markku
   VATT-keskustelualoitteita : 99 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   Paperissa tarkastellaan metsäverotuksen kohtaantoa ja yhteiskunnan kannalta optimaalista metsäverotusta, kun raakapuumarkkinoilla vallitsee puhdas kilpailu ja puun tulevaan kysyntään liittyy epävarmuutta, mistä johtuen ...
  • Tax Progression and Structure of Labour Taxation in an Open Economy General Equilibrium Model with Monopoly Unions 

   Holm, Pasi; Koskela, Erkki
   VATT-keskustelualoitteita : 80 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
  • Tax Progressivity and Recent Evolution of the Finnish Income Inequality 

   Sullström, Risto; Riihelä, Marja; Suoniemi, Ilpo
   VATT-keskustelualoitteita : 460 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 17.12.2008)
   After the Economic Crisis in early 1990s the Finnish economy has recovered rapidly, and simultaneously a major period of equalization from the mid 1970s to the mid 1990s has been reversed, taking the levels of the Gini ...
  • Tax Treatment of Dividends and Capital Gains and the Dividend Decision Under Dual Income Tax 

   Kari, Seppo; Karikallio, Hanna
   VATT-keskustelualoitteita : 416 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 05.04.2007)
   The paper analyses efficiency aspects of a dual income tax system with a higher tax on capital gains than dividends. It argues that apart from the distortions to investments claimed in earlier literature, the system puts ...
  • Taxable Income Elasticity and the Anatomy of Behavioral Response: Evidence from Finland 

   Matikka, Tuomas
   VATT Working Papers : 55 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 11.02.2014)
   This paper uses extensive Finnish panel data from 1995–2007 to analyze the elasticity of taxable income (ETI). I use individual changes in flat municipal income tax rates as an instrument for the overall changes in marginal ...
  • Taxation and Debt Financing of Home Acquisition: Evidence from the Finnish 1993 Tax Reform 

   Saarimaa, Tuukka
   VATT-keskustelualoitteita : 366 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 06.04.2005)
   The 1993 Finnish tax reform reduced the incentives to use debt financing in home acquisition for high-income households. Before the reform mortgage interest was deductible according to a progressive schedule creating a ...
  • Taxation, Employment and the Environment - General Equilibrium Analysis with Unionised Labour Markets 

   Sinko, Pekka
   VATT-tutkimuksia : 54 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   We evaluate the effects of labour and environmental taxes in a general equilibrium model with unionised labour markets and involuntary unemployment. Environmental externality is related to the consumption of a polluting ...
  • Taxes, Growth and Unemployment in the OECD Countries - Does Collective Bargaininig Matter? 

   Kiander, Jaakko; Kilponen, Juha; Vilmunen, Jouko
   VATT-keskustelualoitteita : 235 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 19.12.2000)
   This paper analyses how collective bargaining affects the level and structure of labour and capital taxes in OECD countries by using cross-country-time-series data. Corporatist countries are found to have higher effective ...
  • Technical Annex of Project Afford 

   Government Institute for Economic Research
   VATT-muistioita : 28 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
  • Technical Change, Efficiency, Firm Size and Age in an RD Intensive Sector 

   Berghäll, Elina
   VATT-keskustelualoitteita : 390 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 04.05.2006)
   The relationship between firm size and age relative to technical change and efficiency is examined in a highly innovative and dynamic sector, the Finnish ICT equipment manufacturing industry. A stochastic frontier model ...
  • Technical Efficiency in an RD Intensive Industry: Finnish ICT Manufacturing 

   Berghäll, Elina
   VATT-keskustelualoitteita : 389 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 04.05.2006)
   Technical efficiency levels in Finnish ICT manufacturing are established by applying a stochastic frontier model and retrieving Method of Moments and Battese-Coelli efficiency measures to identify both permanent and ...
  • Technological changes, wage inequality and skill premiums: Evidence over three centuries 

   Ojala, Jari; Pehkonen, Jaakko
   VATT Working Papers : 5 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 10.06.2009)
   This study analyses the evolution of wages and occupational composition of labour over three centuries, from 1755 to 1914, using worker-workplace data. The data from one industry offers a unique view on long-term trends ...
  • Technology Policy and Knowledge-based Growth in Small Countries 

   Kiander, Jaakko; Hjerppe, Reino
   VATT-tutkimuksia : 110 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 25.05.2004)
   The rapid diffusion of technology is a prerequisite for small countries to catch-up or remain at the fore-front of the technology race. The critical issue is how innovation policies can be framed so that they encourage the ...
  • Tehdäänpä tutkimukseen perustuva aktivointipolitiikan kokonaisuudistus 

   Hämäläinen, Kari
   Talous & Yhteiskunta : 2/2013 (Palkansaajien tutkimuslaitos, 06.05.2013)
   Työttömien aktivointi on arkipäivää. Nuorilla ja pitkäaikaistyöttömillä on aktivointikausia, eikä muitakaan työttömiä päästetä pahasti passivoitumaan. Aktivointikepillä vähennetään työttömänä pysymisen houkutuksia, ja ...
  • Tehokkaampaan julkiseen talouteen - VATT vuosikirja 1998 

   Hjerppe, Reino; Mäkelä, Pekka
   VATT-julkaisuja : 25 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Kansantalous kasvaa hyvää vauhtia. Tulokehitys on hyvä. Koko julkinen talous on tasapainottumassa, vaikka valtiontalous tasapainottuukin odotettua hitaammin. Julkisen talouden niukkuus tulee jatkumaan niin pitkälle kuin ...
  • Tekevätkö yritykset korotettuja poistoja? 

   Grönberg, Sami
   VATT Muistiot : 48 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 16.06.2015)
   Hallitus päätti vuonna 2009 elvytyspaketin osana korottaa tuotannollisten investointien poistot kaksinkertaisiksi kahden vuoden määräajaksi. Tässä muistiossa arvioidaan näiden korotettujen poistojen käyttöastetta. Tulosten ...
  • Teknologian eturintama ja Suomen innovaatiopolitiikka 

   Berghäll, Elina
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 01/2016 (Taloustieteellinen yhdistys, 04.03.2016)
   Usein todetaan, että Suomi ei voi kilpailla hinnoilla vaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen (t&k) perustuvilla laatutuotteilla ja -palveluilla, mikä heijastaa vahvana elävää käsitystä Suomesta innovatiivisena korkean ...
  • Teknologinen kehitys ja voimalaitosten SOX- ja NOX-päästöt eräissä OECD-maissa 

   Piispala, Juha
   VATT-keskustelualoitteita : 96 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   Tutkimuksessa on tarkasteltu voimalaitosten teknologian ympäristöllistä kuormittavuutta rikin ja typen oksidien osalta seitsemässä OECD-maassa. Lisäksi tutkimuksessa on mitattu miten teknologinen kehitys on vaikuttanut ...