Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

  • Growth, Institutions and Productivity: An empirical analysis using the Bayesian approach 

   Luoma, Arto; Luoto, Jani; Siivonen, Erkki
   VATT-tutkimuksia : 104 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 07.11.2003)
   In this paper we explore how the environment offered by institutions influences long-run growth. In order for the estimation results to be trustworthy we control the reliability of the estimates in several ways. Firstly, ...
  • Guide to FUSSEP (Finnish University Students Socio-Economic Preferences) 2005 round 

   Venetoklis, Takis
   VATT-keskustelualoitteita : 404 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.11.2006)
   The paper serves as a guide to the FUSSEP (Finnish University Students Socio-Economic Preferences) database – 2005 round. The data were gathered via an Internet mail survey in the Fall of 2005. The target population was ...
  • Hallinnonuudistukset julkisella sektorilla: taloudellisten vaikutusten arviointia 

   Luoma, Kalevi; Martikainen, Mikko
   VATT-keskustelualoitteita : 141 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
   Tutkimuksessa arvioitiin keskeisten hallinnonuudistusten - tulosohjausuudistus, liikelaitosuudistus ja valtionosuusuudistus - taloudellisia vaikutuksia aikaisempien tutkimusten ja esimerkkitapausten avulla. Maanmittaustoimistojen ...
  • Hanhiauran seuraajasta johtajaksi - Japanin teollisuuspolitiikka 1860-1940 sekä jatkumo nykypäivään 

   Kauppila, Jari
   VATT-keskustelualoitteita : 215 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 03.02.2000)
   Japani on kehittynyt nopeasti yhdeksi maailman johtavista talouksista. Valtion roolin on tiedetty olleen merkittävä kehityksen eri vaiheissa. Työssä tutkitaan miten Japanin talouden kasvu käynnistyi ja miten talouden ...
  • Harmaan talouden miljardit - Raportti Suomen piilotalouden laajuudesta ja ilmenemismuodoista 

   Lith, Pekka
   VATT-keskustelualoitteita : 142 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
  • Health Centre Productivity in Finland: Productivity change from 1980 to 1990 and productivity differences in 1990 

   Järviö, Maija-Liisa; Luoma, Kalevi
   VATT-keskustelualoitteita : 42 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1992)
  • Helsingin kaupungin väylähankkeiden aluetaloudelliset vaikutukset 

   Honkatukia, Juha
   VATT-muistioita : 76 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 16.05.2007)
  • Helsinki Workshop on Infrastructure Charging on Railways 31 July - 1 August, 2000 

   Nash, Chris; Niskanen, Esko
   VATT-keskustelualoitteita : 245 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.12.2000)
   Whilst there is a long tradition of economic analysis of charging for the use of road infrastructure, the situation relating to rail is quite different. In most cases until recently railways have been integrated organisations ...
  • Helsinkiläisten lapsiperheiden kouluvalinnat asuntomarkkinoilla 

   Kortelainen, Mika; Saarimaa, Tuukka; Harjunen, Oskari
   Kvartti : 4/2015 (Helsingin kaupungin tietokeskus, 28.01.2016)
   Helsinkiläiset lapsiperheet ovat valmiita maksamaan asuntomarkkinoiden kautta huomattavia summia varmistaakseen lastensa pääsyn hyvään lähikouluun. Tutkimuksemme mukaan asuntojen hinnat kohoavat lähes kolme prosenttia, kun ...
  • Henkilöyhtiöiden verotuksen investointi- ja työllistämiskannustimet 

   Rauhanen, Timo; Kröger, Outi; Kari, Seppo
   VATT-tutkimuksia : 49 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Tutkimuksessa on selvitetty henkilöyhtiöiden verotuksen investointi- ja työllistämiskannustimia ja sitä, miten vuoden 1997 verouudistus muutti niitä. Nämä kannustinvaikutukset aiheutuvat pääosin eriytetystä tuloverojärjestelmästä, ...
  • Hiilidioksidipäästöjen rajoittamisen kustannusten arvioinnissa käytetyt käsitteet ja mittarit 

   Kemppi, Heikki; Pohjola, Johanna
   VATT-keskustelualoitteita : 238 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.12.2000)
   Suomen kasvihuonekaasupäästötavoite vuodelle 2010 on vuoden 1990 päästöjen taso. Kyseisen tavoitteen saavuttaminen edellyttää muutoksia mm. energiantuotannossa, jotka vaikuttavat sähkön ja lämmön hintaan. Sähkön ja lämmön ...
  • Hiilidioksidipäästöt, talous ja taloudellinen ohjaus 

   Mattila, Veli-Matti
   VATT-keskustelualoitteita : 9 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1991)
  • Hiilidioksidiveron taloudelliset vaikutukset 

   Kemppi, Heikki; Lehtilä, Antti
   VATT-keskustelualoitteita : 277 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 17.06.2002)
   Taloutta koskevaa hiilidioksidipäästörajoitetta voidaan tarkastella teoreettisesti esimerkiksi tutkimalla millaiset ovat päästörajoitteen toteuttavien ohjauskeinojen taloudelliset vaikutukset. Mallilaskelmilla tuotetaan ...
  • Hiilidioksidiveron vaikutus kotitalouksien tulonjakoon 

   Sinko, Pekka; Mustonen, Esko
   VATT-keskustelualoitteita : 232 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 03.11.2000)
   Tutkimus tarkastelee yleisen hiilidioksidiveron ja siihen mahdollisesti liittyvän kompensoivan tuloveron alennuksen tulonjakovaikutuksia Suomen aineistolla. Laskelmat perustuvat kotitaloustiedustelun aineistoon vuosilta ...
  • Hinta hiilelle – esseitä Euroopan unionin päästökaupasta ja sen vaikutuksista 

   Aatola, Piia
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 3/2013 (Taloustieteellinen yhdistys, 09.10.2013)
   Euroopan unioni valitsi päästöoikeuskaupan keskeiseksi ohjauskeinoksi kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi päästökauppasektorilla vuonna 2003 hyväksytyn direktiivin mukaisesti. Päästökauppasektori kattaa energiantuotannon ...
  • Hoiva- ja hoitopalvelumenot tulevaisuudessa 

   Parkkinen, Pekka
   VATT-keskustelualoitteita : 326 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 27.02.2004)
   Tutkimuksessa on Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpitoon tukeutuen analysoitu julkisten ja yksityisten terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen kehitystä sekä kansantalouden että näiden palvelujen vaihtoehdoissa vuoteen ...
  • Hoivakodissa vai kotihoivassa? Suurten ikäluokkien halukkuus maksaa vanhuspalveluista 

   Pursiainen, Heikki; Seppälä, Timo
   VATT Tutkimukset : 173 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 21.08.2013)
   Suurten ikäluokkien vanhushoivan rahoitus on ajankohtainen kysymys. Koska verotulojen tuntuva lisääminen vanhushoivan rahoittamiseksi ei ole mahdollista, on luultavaa, että suuret ikäluokat joutuvat itse maksamaan suuren ...
  • Hoivapalvelut ja eläkemenot vuoteen 2050 

   Parkkinen, Pekka
   VATT-tutkimuksia : 94 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.11.2002)
   Tutkimuksessa on Tilastokeskuksen väestöennusteeseen ja kansantalouden tilinpidon tilastosarjoihin tukeutuen tarkasteltu yhtäältä julkisten ja yksityisten terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen sekä toisaalta eläkemenojen ...
  • Homo Entreprenaurus? 

   Uusitalo, Roope
   VATT-keskustelualoitteita : 205 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   This paper examines the determinants of self-employment and transitions from wage work to self-employment using two sets of Finnish data from the 1990?s. The results show that capital constraints have only a minor effect ...
  • Hours of Work and Time Use of Employment People in Estonia and Finland 

   Romppanen, Antti; Aedna, Elmar
   VATT-keskustelualoitteita : 25 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1992)