Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

Viitteet 1116-1135 / 1265

  • Ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden opiskeluajan kustannukset ja taloudellinen toiminta Suomessa 

   Suhonen, Tuomo
   VATT Muistiot : 46 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 11.06.2015)
  • Ulkomaankaupan tulo- ja hintajoustot Suomessa ja Itävallassa 

   Leppänen, Seppo; Pyy, Marjo
   VATT-keskustelualoitteita : 103 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   Maissa, joissa tuotannon kasvu on ollut nopeaa, on vientikysynnän tulojousto yleensä korkea, mutta tuonnin tulojousto matala. Maassa toimivat yritykset ovat kyenneet jatkuvasti tekemään uusia tuoteinnovaatioita ja toimimaan ...
  • Uncovering the Dimensions of the Common Good - Problems of Measurement of the Size of the Public Sector 

   Hjerppe, Reino
   VATT-keskustelualoitteita : 322 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 23.12.2003)
   There are problems in the measures of the size of the public sector both from the perspective of welfare state policies, monetary policy and the analysis of the economic role of public sector in general. In practice there ...
  • Understanding Efficiency Differences of Schools: Practitioners' Views on Students, Staff Relations, School Management and the Curriculum 

   Kirjavainen, Tanja
   VATT-keskustelualoitteita : 450 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.09.2008)
   This study analyses the views of the staff members of nine upper secondary schools in Finland that were in the upper or lower tails of the efficiency distribution measured with stochastic frontier analysis. Teachers and ...
  • Unemployment and Migration: Does Moving Help? 

   Pekkala, Sari
   VATT-keskustelualoitteita : 281 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 04.07.2002)
   This paper studies the migration behaviour of the unemployed in Finland, and analyses the causal effect of moving on individual employment status. In 1994 17 per cent of the labour force was unemployed and the unemployment ...
  • Unemployment and Subjective Well-being: Does Money Make a Difference 

   Venetoklis, Takis; Ervasti, Heikki
   VATT-keskustelualoitteita : 391 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 04.05.2006)
   In this paper we focus on the level of subjective well-being and its determinants among the unemployed as compared with those currently in paid labour. In theoretical terms, strongly contradictory views prevail on the ...
  • Unemployment Insurance in Finland: A Review of Recent Changes and Empirical Evidence on Behavioral Responses 

   Kyyrä, Tomi; Pesola, Hanna; Rissanen, Aarne
   VATT Research Reports : 184 (VATT Institute for Economic Research, 20.02.2017)
   The goal of this report is twofold. The first is to provide an overview of the Finnish unemployment insurance (UI) system. We describe all major changes in eligibility criteria, benefit levels and benefit durations since ...
  • Unemployment Insurance with Limited Duration and Variable Replacement Ratio - Effects on Optimal Search 

   Sinko, Pekka
   VATT-keskustelualoitteita : 253 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.04.2001)
   This paper analyses the effects of an unemployment insurance with limited potential duration in a job search model with endogenous effort. Both constant and declining time sequence of benefits are considered. The model ...
  • Unions, Labour supply and Structure of Taxation: Equal Tax Bases 

   Kiander, Jaakko; Holm, Pasi; Koskela, Erkki
   VATT-keskustelualoitteita : 110 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   This paper investigates the employment effects of changes in the structure of taxation and in the tax progression. The contribution is to add endogenous determination of working hours into a union wage setting model. Thus ...
  • Urbanization: Its Global Trends, Economics and Governance 

   Hjerppe, Reino; Berghäll, Elina
   VATT-julkaisuja : 26 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Small scale neighbourhoods - countryside and small towns are often seen as ideal living environments. Yet large cities all over the world are growing rapidly. A contradiction seems to exist between what people want and ...
  • Using a Kinked Policy Rule to Estimate the Effect of Experience Rating on Disability Inflow 

   Kyyrä, Tomi; Paukkeri, Tuuli
   VATT Working Papers : 105 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 23.03.2018)
   We study whether the experience rating of employers’ disability insurance premiums affects the inflow to disability benefits in Finland. To identify the causal effect of experience rating, we exploit “kinks” in the rule ...
  • Uusi biotekniikka - Mahdollisuuksien ja uhkien teknologia 

   Kuusi, Osmo
   VATT-tutkimuksia : 1 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1991)
  • Uusiutuvien energiamuotojen tukeminen 

   Ollikka, Kimmo
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 3/2013 (Taloustieteellinen yhdistys, 09.10.2013)
   EU on asettanut kolme ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitetta vuodeksi 2020. Kasvihuonekaasujen päästöjä tulee vähentää 20 % vuoteen 1990 verrattuna, uusiutuvien energialähteiden (Renewable Energy Sources, RES) osuus ...
  • Vaikuttavaa tutkimusta - miten arviointitutkimus palvelee päätöksenteon tarpeita? 

   Junka, Teuvo; Ilmakunnas, Seija; Uusitalo, Roope
   VATT-julkaisuja : 47 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.10.2008)
   Mitä vaikutuksia on työttömien aktivoinnilla? Miten maahanmuuttajien kotouttaminen on onnistunut? Pitääkö eläkeuudistus ihmiset pitempään kiinni työelämässä? Entä miten yritykset reagoivat yritysverotuksen ja arvolisäverotuksen ...
  • Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa 

   Kangasharju, Aki; Mikkola, Teija; Mänttäri, Tuomas; Tyni, Tero; Valta, Maija
   VATT Tutkimukset : 160 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 09.12.2010)
   Tässä työssä mitataan vanhuspalveluiden tuottavuutta ottamalla huomioon hoidon vaikuttavuus vanhusten toimintakykyyn. Tutkimus perustuu 21 kunnan tietoihin oman tuotannon ja ostopalveluiden suoritteista ja panoksista ...
  • Vaivaako Eurooppaakin Kiina-syndrooma? 

   Huttunen, Kristiina
   Talous & Yhteiskunta : 3/2014 (Palkansaajien tutkimuslaitos, 06.10.2014)
   Tehtävien ulkoistaminen halvan työvoiman maihin herättää uhkakuvia työpaikkojen menetyksistä Euroopassa ja Yhdysvalloissa. David Autorin, David Dornin ja Gordon Hansonin (2013) tutkimus tarkastelee, miten Kiinasta tapahtuneen ...
  • Vakaus- ja kasvusopimuksen ensimmäiset vuodet 

   Romppanen, Antti
   VATT-tutkimuksia : 108 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.04.2004)
   Euroopan unionin vakaus- ja kasvusopimus hyväksyttiin vuonna 1997. Sopimuksella pyrittiin vahvistamaan talouspolitiikan koordinointia ja takaamaan kurinalainen finanssipolitiikka euroalueella. Sopimuksen mukaan euromaiden ...
  • Vakuutusturvan vaje perheenhuoltajan kuoleman kohdatessa. Julkisen turvan taso ja yksityinen henkivakuutusturva 

   Kröger, Outi; Kari, Seppo; Kosonen, Tuomas
   VATT-keskustelualoitteita : 424 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 18.06.2007)
   Selvityksessä tarkastellaan huoltajan kuolemasta aiheutuvaa toimeentuloriskiä ja olemassa olevan turvan riittävyyttä. Kuolemanvaraturvan vaje lasketaan vähentämällä kotitalouden tulomenetyksistä julkinen ja yksityinen ...
  • Valmisteverojen välittyminen kuluttajahintoihin Suomessa 1997-2005 

   Martikainen, Emmi; Virén, Matti
   VATT-keskustelualoitteita : 397 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 14.07.2006)
   Tutkimuksessa selvitetään, missä määrin viime vuosina tapahtuneet valmisteverojen muutokset ovat siirtyneet kuluttajahintoihin. Tarkastelun kohteena ovat alkoholi-, auto-, polttoaine- ja sähköverojen muutokset vuosina ...
  • Valtion liikelaitokset - katsaus elinkeinotuen näkökulmasta 

   Huttunen, Riku
   VATT-keskustelualoitteita : 14 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1991)