Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

  • Saksan verouudistus 2001 

   Kari, Seppo; Kröger, Outi; With, Hanna
   VATT-keskustelualoitteita : 271 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 17.04.2002)
   Saksan vuosia 2001-2005 koskevan verouudistuksen tavoitteena on Saksan kilpailukyvyn lisääminen. Verouudistuksen tärkeimmät elementit ovat verokantojen lasku, luopuminen yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä ja siirtyminen ...
  • Samankaltaistuuko ikäihmisten köyhyys? Näkökulmia 75-84 -vuotiainen naisten ja miesten pienituloisuuteen 

   Riihelä, Marja; Rantala, Juha; Kuivalainen, Susan; Pyy-Martikainen, Marjo
   Yhteiskuntapolitiikka : 2-2019 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Eläketurvakeskus, Kelan tutkimus ja Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta, 12.04.2019)
   Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen arvo suomalaisessa yhteiskunnassa. Vaikka ikäihmisten kohdalla sukupuolten väliset pienituloisuusasteet ovat lähentyneet, on 75–84-vuotiaiden naisten pienituloisuusaste selvästi ...
  • Samordningen av skatter och sociala förmåner i de nordiska länderna. Ekonomisk generalrapport 

   Virén, Matti
   VATT-keskustelualoitteita : 182 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Verojen ja tulonsiirtojen yhteensovittaminen Pohjoismaissa: Tässä yhteenvetoraportissa tarkastellaan niitä ongelmia, joita Pohjoismassa on syntynyt verotuksen, tulonsiirtojen ja tulosidonnaisten maksujen yhteisvaikutuksen ...
  • School Resources and Student Achievement Revisited: New Evidence Using Panel Data 

   Kirjavainen, Tanja; Häkkinen, Iida; Uusitalo, Roope
   VATT-keskustelualoitteita : 227 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 22.08.2000)
   In this study we analyse the effects of the changes in the school spending on the matriculation examination results. We use a large sample of Finnish senior secondary school students from the years 1990-1998. Teaching ...
  • School Resources and Student Achievement: Evidence from Finnish Senior Secondary Schools 

   Kirjavainen, Tanja; Loikkanen, Heikki A.
   VATT-keskustelualoitteita : 91 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
  • School tracking and development of cognitive skills 

   Pekkarinen, Tuomas; Uusitalo, Roope; Kerr, Sari
   VATT Working Papers : 2 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.03.2009)
   The Finnish comprehensive school reform replaced the old two-track school system with a uniform nine-year comprehensive school and significantly reduced the degree of heterogeneity in the Finnish primary and secondary ...
  • Science, Technology and Innovation Policies in Selected small European Countries 

   Cogan, Joseph; McDevitt, James
   VATT-tutkimuksia : 96 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.03.2003)
   KNOGG, an EU-financed thematic network, studies the role of ST&I policies in driving economic growth in six small European countries. It aims to develop guidelines at the EU level for improving knowledge-based growth in ...
  • Screening through Activation? Differential Effects of a Youth Activation Programme 

   Hall, Caroline; Kotakorpi, Kaisa; Liljeberg, Linus; Pirttilä, Jukka
   VATT Working Papers : 101 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 19.12.2017)
   We study the dual role of active labour market policies: First, ALMP may perform a screening role by increasing the incentives for job search especially among individuals with good labour market prospects, already prior ...
  • Seat competitiveness and redistricting: Evidence from voting on municipal mergers 

   Tukiainen, Janne; Saarimaa, Tuukka; Hyytinen, Ari
   VATT Working Papers : 38 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 24.03.2013)
   We analyze how (anticipated) changes in the competitiveness of the seats of municipal councilors affect their voting behavior over municipal mergers. The competitiveness of the seats changes because the merger changes the ...
  • Secessions of Municipal Health Centre Federations: Expenditure and Productivity Effects 

   Luoma, Kalevi; Moisio, Antti; Aaltonen, Juho
   VATT-keskustelualoitteita : 425 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 13.09.2007)
   We examine the expenditure and efficiency effects of secessions of health centre federations between 1990 and 2003. Using both regression and matching techniques we find statistically significant effects. According to ...
  • Secular rise in economically valuable personality traits 

   Jokela, Markus; Pekkarinen, Tuomas; Sarvimäki, Matti; Terviö, Marko; Uusitalo, Roope
   Proceedings of the National Academy of Sciences : 25 (National Academy of Sciences, 2017)
   Although trends in many physical characteristics and cognitive capabilities of modern humans are well-documented, less is known about how personality traits have evolved over time. We analyze data from a standardized ...
  • Selecting Instruments for a Greenhouse Gas Reduction Policy in Finland 

   Perrels, Adriaan
   VATT-tutkimuksia : 69 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.12.2000)
   This report discusses the pro's and con's of different types of policy instruments for climate policy in Finland in relation to a systematic selection and evaluation of these instruments given the dual objectives of effective ...
  • Self-Selection and Motivations of Emigrants from a Welfare State 

   Kauppinen, Ilpo; Nikolka, Till; Poutvaara, Panu
   EconPol Policy Report : 19/2019 (ifo Institute, 15.12.2019)
   This report analyzes self-selection and motivations of emigrants from Denmark, one of the richest and most redistributive welfare states in the world. Authors Ilpo Kauppinen (EconPol Europe, VATT Institute for Economic ...
  • Self-Selection of Emigrants: Theory and Evidence on Stochastic Dominance in Observable and Unobservable Characteristics 

   Borjas, George J.; Kauppinen, Ilpo; Poutvaara, Panu
   The Economic Journal : 617 (Oxford University Press, 2019)
   The Roy model has more precise predictions about the self-selection of migrants than previously realised. The conditions shown to result in positive or negative selection in terms of expected earnings also imply a stochastic ...
  • Self-Selection of Emigrants: Theory and Evidence on Stochastic Dominance in Observable and Unobservable Characteristics 

   Borjas, George J.; Kauppinen, Ilpo; Poutvaara, Panu
   VATT Working Papers : 67 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 19.04.2016)
   We show that the Roy model has more precise predictions about the self-selection of migrants than previously realized. The same conditions that have been shown to result in positive or negative selection in terms of expected ...
  • Selvitys kehitysalueiden korotettujen poistojen vaikuttavuudesta 

   Kari, Seppo; Venetoklis, Takis
   VATT-muistioita : 70 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.2005)
  • Selvitys Suomen nykyisestä ja tulevasta puunkäytöstä 

   Honkatukia, Juha; Simola, Antti
   VATT Tutkimukset : 164 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 14.06.2011)
   Tässä julkaisussa esitellään Työ- ja elinkeinoministeriön Valtion taloudellisella tutkimuskeskuksella (VATT) teettämän metsäteollisuuden puunkäyttömahdollisuuksia arvioineen selvityksen keskeisimmät tulokset ja johtopäätökset. ...
  • Seminar on Urban Economic Policy / Kaupunkipolitiikan seminaari 13.8.1998 

   Voipio, Iikko; Niskanen, Esko
   VATT-muistioita : 41 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
  • Senaattikiinteistöjen työllisyysjalanjälki 

   Berghäll, Elina
   VATT Muistiot : 47 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 11.06.2015)
   Senaatti-kiinteistöt tilasi VATT:lta laskelmat vuoden 2013 kustannustensa ja investointiensa työllisyysjalanjäljestä sekä työllisyyskertoimet toteutuneiden kustannustensa työllistävyysvaikutusten arvioimiseen. Työ toteutettiin ...
  • Shocking news and cognitive performance 

   Poutvaara, Panu; Ropponen, Olli
   European Journal of Political Economy (Elsevier, 2018)
   We study how shocking news affects cognitive performance. Identifying these effects makes societies more resilient by helping to adjust policy responses to reduce indirect costs of future atrocities. Our analysis is based ...