Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

  • Maahanmuuton taloudelliset vaikutukset 

   Pekkala, Sari
   VATT-keskustelualoitteita : 334 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 03.06.2004)
   Suomi on perinteisesti ollut maastamuuttomaa, josta on lähdetty töihin Ruotsiin, Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. Viime vuosina muuttoliike Suomeen on kuitenkin kiihtynyt, ja 1980-luvulta lähtien muuttotase on kääntynyt ...
  • Maahanmuuton taloustiede: lyhyt johdatus 

   Sarvimäki, Matti
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 3/2010 (Taloustieteellinen yhdistys, 01.10.2010)
   Katsausartikkeli keskittyy kolmeen maahanmuuton taloustieteen vakiintuneeseen teemaan. Tarkastelen aluksi maahanmuuttajien kotoutumista työmarkkinoille ja hyvinvointijärjestelmään. Tämän jälkeen esittelen tuloksia maahanmuuton ...
  • Maahanmuuttajien integroituminen Suomeen 

   VATT-työryhmä; Sarvimäki, Matti; Ansala, Laura; Eerola, Essi; Hämäläinen, Kari; Hämäläinen, Ulla; Pesola, Hanna; Riihelä, Marja
   VATT-julkaisuja : 67 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.06.2014)
   VATT Analyysit on laajalle lukijakunnalle tarkoitettu julkaisusarja, jossa valotetaan laitoksen tutkijavoimin kansantalouden ja talouspolitiikan keskeisiä kysymyksiä. Käsillä oleva VATT Analyysi kuvaa maahanmuuton ...
  • Maahanmuuttajien poismuutto Suomesta 

   Karvinen, Anni-Mari
   VATT Tutkimukset : 144 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 07.04.2009)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitkä maahanmuuttajiin liittyvät tekijät tai havaitut ominaisuudet ovat yhteydessä Suomesta poismuuttoon (tutkimuskysymys 1). Lisäksi tarkoituksena on tutkia, voidaanko lähtö- ...
  • Maahanmuuttajien työttömyyden ja työllistymisen kustannusvaikutukset Helsingin kaupungille 

   Sarvimäki, Matti; Karvinen, Anni-Mari
   VATT-keskustelualoitteita : 456 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 29.10.2008)
   Tässä selvityksessä on arvioitu Helsingissä asuville maahanmuuttajille maksettujen tulonsiirtojen kokoluokkaa sekä sitä, kuinka suuria kustannussäästöjä nykyistä korkeammalla maahanmuuttajien työllisyysasteella voitaisiin ...
  • Maailman kilpailukykyisin maa? Tuottavuus ja investoinnit Suomessa 1975-2000 

   Junka, Teuvo
   VATT-tutkimuksia : 95 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.04.2003)
   Työn tuottavuus kasvoi Suomessa vuosina 1976-2000 keskimäärin kolme prosenttia vuodessa. Teollisuudessa kasvu oli keskimäärin 5,7 prosenttia vuodessa. Teollisuudessa työn tuottavuuden kasvu oli yli kolminkertainen ...
  • Maailmantalouden yhdentyminen 

   Romppanen, Antti
   VATT-muistioita : 66 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.2004)
  • Maatalouden sivuelinkeinot ja niiden laajuus 

   Heikkilä, Tuomo; Mustajärvi, Jarkko
   VATT-keskustelualoitteita : 168 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Maatalouden sivuansiotuloja on yli kolmanneksella kaikista maatiloista. Niiden yleisin sivuansio on konetyö noin 70 % osuudella ja esimerkiksi Ahvenanmaalla maatilamatkailu on merkittävä sivuansioiden lähde. Pienemmillä ...
  • Maatalouden sopeutumistarve EU-jäsenyyteen 

   Heikkilä, Tuomo; Myhrman, Rolf
   VATT-tutkimuksia : 31 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1996)
   Tutkimus arvioi Suomen maatalouden sopeutumistarvetta siirryttäessä EU-hintoihin ja -tukijärjestelmään Euroopan unionin jäsenenä. Tutkimus arvioi Suomen maatalouden sopeutumistarvetta siirryttäessä EU-hintoihin ja ...
  • Maatalous ja EMU 

   Heikkilä, Tuomo
   VATT-keskustelualoitteita : 155 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Suomen talous on vahvasti sidottu yhteiseen talouskuriin ja sen merkitsemään talouden hoitoon. Euroopan yhteisestä valuutasta EMU:sta näyttää kuitenkin olevan melko vähän suoria vaikutuksia maataloudelle ja EMU:n välilliset ...
  • Maatalouskaupan vapauttaminen - kansainväliset vaikutukset ja merkitys EU:lle 

   Vaittinen, Risto
   VATT-keskustelualoitteita : 295 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 21.02.2003)
   Maatalouskaupan vapauttamisen odotetaan muodostavan keskeisen osan WTO:n Dohan neuvottelukierosta sopimuksesta. Sen taloudellisia vaikutuksia arvioidaan tässä tutkimuksessa kansainvälistä taloutta kuvaavan numeerisen yleisen ...
  • Maataloustuen kannustinvaikutuksista 

   Suoniemi, Ilpo
   VATT-keskustelualoitteita : 106 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   Hinta- ja tilakohtaisen tulotuen kannustinvaikutuksia selvitetään tarkastelemalla tehokasta tukipolitiikkaa epätäydellisen informaation oloissa. Tällöin tehokkaampaa yksikköä tulee palkita, jotta suhteellisen edun hyväksikäyttö ...
  • Maataloustukipolitiikka on heikentänyt maan tehokasta allokoitumista 

   Simola, Antti
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 2/2019 (Taloustieteellinen yhdistys, 17.06.2019)
   Artikkeli perustuu Helsingin yliopistossa 1.3.2019 tarkastettuun maatalousekonomian väitöskirjaan Essays on agricultural policies and land use.
  • Macroprudential Measures and Taxation in the Housing Markets 

   Eerola, Essi
   EconPol Policy Brief : 17/2019 (ifo Institute, 04 / 2019)
   The recent financial crisis and subsequent global recession have been followed by a wave of macroprudential measures in the housing market. At the same time, governments have a long tradition of conducting tax policies ...
  • Macroprudential measures in the housing markets – a note on the empirical literature 

   Eerola, Essi
   The Journal of Risk Finance : 3 (Emerald, 2017)
   Purpose: The global financial crisis has led to increased attention on the relationship of household indebtedness and systemic risks. As a result, macroprudential measures aimed at reducing the risks have been introduced ...
  • Mainettaan parempi tuottavuusohjelma? Katsaus valtion virastojen ja laitosten työn tuottavuuteen ja työhyvinvointiin 

   Kangasharju, Aki; Pääkkönen, Jenni
   VATT Tutkimukset : 159 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 29.06.2010)
   Valtion tuottavuusohjelma käynnistyi vuonna 2003 osana hallinnon kehittämistoimintaa. Keväällä 2005 hallitus linjasi, että vain puolet valtionhallinnon poistuman johdosta vapautuvista työpaikoista täytetään. Tämä päätös ...
  • Makeisvero – tehokasta kulutusverotusta vai kulutuskäyttäytymisen ohjausta? 

   Kosonen, Tuomas; Ropponen, Olli
   VATT Muistiot : 21 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 24.08.2012)
   Vuoden 2011 alusta Suomessa otettiin käyttöön makeisvero, jonka mielekkyydestä on käyty paljon keskustelua. Empiirisen aineiston perusteella makeisten ja jäätelöiden kuluttajahinnat ovat nousseet makeisveron seurauksena ...
  • Makroekonomisk politik inom och utanför EMU – en kort tankeram 

   Vartiainen, Juhana
   VATT Muistiot : 25 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.02.2013)
  • Maksaako asumistuen saaja muita korkeampaa vuokraa? 

   Kangasharju, Aki
   VATT-tutkimuksia : 101 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 28.08.2003)
   Tässä työssä arvioidaan, vaikuttaako asumistuen saaminen vuokralla asuvien tuensaajakotitalouksien neliövuokraan. Analyysi suoritetaan noin 15 600 kotitalouden otoksella Tilastokeskuksen tulonjakotilastosta vuosina 1993-2000. ...
  • Maksupolitiikan yleispiirteet OECD-maissa ja erityisesti Pohjoismaissa 

   Multanen, Vesa
   VATT-muistioita : 6 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1992)