Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

  • Laaja pohja ja yksi verokanta – visio tehokkaasta arvonlisäverosta 

   Rauhanen, Timo
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 3/2015 (Taloustieteellinen yhdistys, 01.10.2015)
   EU:n yhteinen arvonlisäverojärjestelmä ei täytä tehokkaan kulutusveron vaatimuksia eli yhtä verokantaa ja laajaa veropohjaa. Suomessa budjettineutraali alennettujen verokantojen poistaminen ja veropohjan merkittävä ...
  • Laaja pohja ja yksi verokanta – visio tehokkaasta arvonlisäverosta 

   Rauhanen, Timo
   VATT Muistiot : 51 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 06.10.2015)
   Nykyinen EU:n arvonlisäverojärjestelmä ei täytä tehokkaan kulutusveron vaatimuksia eli yhtä verokantaa ja laajaa veropohjaa. Alennetut alv-kannat lisäävät yrityksen ja verohallinnon kustannuksia, aiheuttavat rajanveto-ongelmia ...
  • Labor Market Integration of Refugees in Finland 

   Sarvimäki, Matti
   VATT Research Reports : 185 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATTVATT Institute for Economic Research, 21.02.2017)
   This paper documents Finland’s policy response to the increase in asylum applications in 2015 and the labor market performance of earlier immigrants living in Finland. Immigrants born in Afghanistan, Iraq and Somalia had ...
  • The labour market impacts of a youth guarantee: lessons for Europe? 

   Tuomala, Juha; Hämäläinen, Kari; Hämäläinen, Ulla
   VATT Working Papers : 60 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 18.12.2014)
   This paper examines the youth guarantee programme introduced in Finland 2005. The reform consisted of early intervention, monitoring and individualized job search plans that guarantee activation measures for unemployed ...
  • Labour Market Policy and Unemployment - A Job Flow Model of Finland 

   Sinko, Pekka; Holm, Pasi; Tossavainen, Pekka
   VATT-keskustelualoitteita : 210 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   In this study a numerical search equilibrium model of labour markets is applied to the Finnish data in order to analyse the factors behind the record high unemployment of the early 90?s. Job creation and job destruction ...
  • Labour Migration Policies and Economic Integration 

   Fischer, Peter A.
   VATT-keskustelualoitteita : 26 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1992)
  • Labour Supply, Unemployment and Income Taxation: An Empirical Application for Finnish Females 

   Kuismanen, Mika
   VATT-keskustelualoitteita : 145 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
   Työn tarjontafunktion estimointi on useimmissa tapauksissa perustunut olettamukseen, että yksilöt voivat valita haluamansa työtuntimäärän. Toisen vahvan olettamuksen mukaan yksilöt, jotka eivät ole työskennelleet, eivät ...
  • Labour Tax Reforms and Labour Demand in Finland 1997-2001 

   Sinko, Pekka
   VATT-keskustelualoitteita : 273 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 06.05.2002)
   The report describes the development of labour taxation in Finland since the launching of the Employment Guidelines (EG) in 1997. The taxes considered include state and municipal taxes on earned income as well as social ...
  • Labour Taxation and the Degree of Centralisation in a Trade Union Model with Endogenous Labour Supply 

   Sinko, Pekka; Kilponen, Juha
   VATT-keskustelualoitteita : 250 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.03.2001)
   This paper considers the effect of labour taxation on wages and employment in a trade union model with endogenous working hours. In the model, individuals choose working hours with a given wage rate, competitive firms ...
  • Labour Taxation, Tax Progression and Job Matching - Comparative Alternative Models of Wage Setting 

   Sinko, Pekka
   VATT-keskustelualoitteita : 285 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 21.11.2002)
   In this paper we consider the effects of labour taxation on wages, unemployment and efficiency in a job matching framework. We derive labour market equilibrium with taxes in a model of endogenous job creation and job ...
  • Land Prices in Finland - Information System and Price Developments 

   Loikkanen, Heikki A.; Kurri, Samu; Laakso, Seppo
   VATT-keskustelualoitteita : 161 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   This study describes the land information systems, their evolution, and the market for land information in Finland. We describe the availability and quality of price information both in urban (residential, office and ...
  • Lapin ja Kainuun sosiaaliturvamaksuvapautuksen vaikutus yritysten työllisyyteen, palkkoihin ja kannattavuuteen 

   Korkeamäki, Ossi
   VATT Tutkimukset : 163 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 29.04.2011)
   Tässä tutkimuksessa arvioidaan Lapin ja Kainuun yritysten alueellisen sosiaaliturvamaksuvapautuksen vaikutusta yritysten työllisyyteen, palkkasummaan ja voittoihin sekä näissä yrityksissä työskentelevien tuntipalkkoihin. ...
  • Laskelmia miesten ja naisten välisen palkkaeron kaventamisesta julkisella sektorilla 

   Korkeamäki, Ossi
   VATT-keskustelualoitteita : 420 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 20.04.2007)
   Tutkimuksessa esitetään arvioita julkisen sektorin kuukausipalkkaisten miesten ja naisten välisen palkkaeron kaventamisen kustannuksista. Valtion ja kuntien osalta arvioidaan tämän noin kahdenkymmenen prosentin palkkaeron ...
  • Laskelmia vapaaehtoisen eläkevakuutuksen verotuksen tasosta 

   Kari, Seppo
   VATT-keskustelualoitteita : 208 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   Raportissa kuvataan vapaaehtoisten eläkevakuutusten verorasitusta laskemalla vakuutussijoituksen verojen jälkeinen tuottoaste ja efektiivinen veroaste. Laskelmat osoittavat, että eläkevakuutusten nykyinen verokohtelu johtaa ...
  • Laskelmia yritys- ja pääomaverouudistuksesta 

   Rauhanen, Timo; Kari, Seppo; Karikallio, Hanna; Hietala, Harri
   VATT-keskustelualoitteita : 338 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 22.06.2004)
   Tutkimuksessa arvioidaan hallituksen toukokuussa 2004 esittämän veropaketin vaikutuksia pk-yritysten verorasitukseen, investointi- ja voitonjakokannusteisiin sekä suurten yritysten investointeihin. Veropaketin keskeisiä ...
  • Lasku- ja kasvualojen työmarkkinat 1990-luvulla 

   Peltola, Mikko; Soininen, Jarno
   VATT-keskustelualoitteita : 318 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 11.12.2003)
   Tutkimuksessa tarkastellaan taantuneiden toimialojen palkansaajien työmarkkinauria 1990-luvulla sekä kasvaneiden toimialojen rekrytointeja 1994?1999. Tarkastelu suoritetaan paneeliaineistolla, joka sisältää kaikki Suomen ...
  • Lasten päivähoito investointina 

   Kajanoja, Jouko
   VATT-tutkimuksia : 50 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   Tutkimuksessa kartoitetaan lasten päivähoidon vaikutusta kansantalouteen ja julkiseen talouteen vertailemalla "päivähoitoyhteiskuntaa" ja "kotihoitoyhteiskuntaa". Laskelmissa otetaan huomioon päivähoidon kustannukset ja ...
  • Lasten päivähoito-oikeuden laajentamisen kustannusvaikutus julkiselle taloudelle 

   Palokangas, Jukka
   VATT-keskustelualoitteita : 97 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   Keskustelualoitteessa arvioidaan lasten päivähoito-oikeuden laajentamisesta kaikkiin alle kouluikäisiin lapsiin aiheutuvia kustannuksia julkiselle taloudelle. Laskelman perusteella päivähoitoon liittyvien tukijärjestelmien ...
  • Lasten päivähoitopalvelut - kilpailua ja valinnanvapautta. 

   Työryhmäraportti
   VATT-keskustelualoitteita : 84 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   Raportissa arvioidaan markkinaperusteisten palvelujen tuotantotapojen soveltuvuutta ja mahdollisuuksia lasten päivähoidossa. Aluksi raportissa tarkastellaan päivähoitopalvelujen kysynnän ja tarjonnan määrällistä kehitystä ...
  • Latin American Economic Perspectives with Special Reference to Finnish Interests and Opportunities 

   Oroza, Gonzalo
   VATT-tutkimuksia : 42 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
   In the 1990's, economic conditions have become substantially better in South America. Many countries in the region have opened their trade policies and privatized their economies. The prospects for growth during the next ...