Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

  • Ideasta kokeiluihin – Loppuraportti perustulokokeilun toteuttamisvaihtoehdoista 

   Kangas, Olli; Honkanen, Pertti; Hämäläinen, Kari; Kanerva, Markus; Kanninen, Ohto; Laamanen, Jani-Petri; Pulkka, Ville-Veikko; Räsänen, Tapio; Simanainen, Miska; Tuovinen, Anna-Kaisa; Verho, Jouko
   Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 63/2016 (Valtioneuvoston kanslia, 16.12.2016)
   Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu perustulokokeilun toteuttaminen. Perustulokokeilulla selvitetään, miten sosiaaliturvaa voitaisiin uudistaa paremmin vastaamaan työelämän muutoksia, muuttaa sosiaaliturvaa ...
  • Ikärakenne kuntien valtionosuusjärjestelmässä: laskennalliset kustannukset sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä esi- ja perusopetuksessa 

   Harjunen, Oskari; Saarimaa, Tuukka
   VATT Muistiot : 23 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 20.12.2012)
  • Ikääntymisen vaikutukset taloudelliseen kehitykseen Suomen maakunnissa ja Keski-Suomen seutukunnissa - kuinka vastata kuntatalouden menopaineiden kasvuun? 

   Honkatukia, Juha; Kinnunen, Jouko; Ahokas, Jussi
   VATT Tutkimukset : 167 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 28.09.2011)
   Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu julkisten menojen alueellista kehitystä laskennallisen yleisen tasapainon mallin avulla. Tutkimuksessa pyritään ennakoimaan kuntatalouden rahoitustilanteen kehityksen alueellisia eroja ...
  • Ikääntyvät työmarkkinoilla 

   Romppanen, Antti; Rantala, Juha
   VATT-keskustelualoitteita : 311 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 24.07.2003)
   Raportissa on tarkasteltu ikääntyvien työmarkkina-asemassa 1990-luvulla tapahtuneita muutoksia yleisten työvoimatilastojen ja yksilökohtaisten paneeliaineistojen avulla. Suomessa on 55-64-vuotiaiden työllisyysaste kohonnut ...
  • Ilmasto- ja energiapoliittisten toimenpiteiden vaikutukset energiajärjestelmään ja kansantalouteen 

   Honkatukia, Juha; Forsström, Juha
   VATT-tutkimuksia : 139 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 17.12.2008)
   Tässä tutkimuksessa arvioidaan valmisteilla olevan energia- ja ilmastopoliittisen toimenpideohjelman vaikutuksia energian tuotantoon ja kulutukseen sekä koko kansantalouteen. Vaikutusarviot perustuvat energiataloutta ...
  • Ilmastonmuutos ja vesihuolto - varautuminen ja terveysvaikutukset 

   Meriläinen, Päivi; Lanki, Timo; Miettinen, Ilkka; Hokajärvi, Anna-Maria; Simola, Antti; Tiittanen, Pekka; Yli-Tuomi, Tarja
   Raportti : 10/2019 (Suomen Ilmastopaneeli, 2019)
   Ilmastonmuutos vaikuttaa monin tavoin myös Suomessa säähän ja ilmastoon, esimerkkeinä lämpötilan nouseminen, sateisuuden lisääntyminen, muutokset sään vuodenaikaisvaihtelussa ja äärevien sääilmiöiden yleistyminen. Sään ...
  • Impact of Alternative Benefit Levels and Parental Choices on the Parent's Income 

   Haataja, Anita; Mattila-Wiro, Päivi
   VATT-keskustelualoitteita : 399 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 29.09.2006)
   One aim of the Finnish parental leave benefit scheme (maternity-, paternity and parental leave benefits) is to support the participation of both mothers and fathers in caring their child since her/his birth. Most fathers ...
  • Impact of Business Subsidies on Growth of Firms - Preliminary Evidence from Finnish Panel Data 

   Venetoklis, Takis
   VATT-keskustelualoitteita : 220 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 14.06.2000)
   This study examines the impact of business subsidies on beneficiary and non-beneficiary firms during a short three year period, from 1995 to 1997. The indicator measuring the impact of subsidies on these firms is their ...
  • The impact of dividend taxation on dividends and investment: New evidence based on a natural experiment 

   Kari, Seppo; Karikallio, Hanna; Pirttilä, Jukka
   VATT Working Papers : 9 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.09.2009)
   There is a lack of clear evidence of the ways in which dividend taxation affects dividend distributions and investment and the evidence is based mainly on the behaviour of large listed companies. This paper utilises a large ...
  • The impact of school closures on student achievement - evidence from rural Finland 

   Izadi, Ramin
   VATT Working Papers : 63 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 05.06.2015)
   Over the last two decades, many municipalities in Finland have attempted to cut costs by closing small schools. In particular, rural schools with low enrolment have been the target of these savings. This continuing tendency ...
  • The impact of tax incentives on the economic activity of entrepreneurs 

   Kosonen, Tuomas; Harju, Jarkko
   VATT Working Papers : 42 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 10.01.2013)
   Based on existing evidence, we know little about how the taxation of small business owners affects their economic activity. This paper studies the effect of two Finnish tax reforms, in 1997 and 1998, on the effort decisions ...
  • Impacts of the European Emission Trade System on Finnish Wholesale Electricity Prices 

   Perrels, Adriaan; Honkatukia, Juha; Mälkönen, Ville
   VATT-keskustelualoitteita : 405 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.11.2006)
   This study deals with the matter to what extent the costs of the EU Emission Trade System (EU ETS) end up in the electricity prices. The study encompasses both a theoretical and an empirical review of electricity price ...
  • The Impacts of WTO Export Subsidy Abolition on the Agri-food Industry in the EU: A Preliminary Assessment 

   Kerkelä, Leena; Lehtonen, Heikki; Niemi, Jyrki
   VATT-keskustelualoitteita : 375 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.12.2005)
   As a part of agricultural negotiations, the WTO members have agreed to phase out all forms of export subsidies. This study evaluates the current level and commitments of subsidised export quantities and subsidy expenditures ...
  • Imperfect Competition, Clubs, and Two-Part Tariffs 

   Glazer, Amihai; Niskanen, Esko
   VATT-keskustelualoitteita : 95 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   Oligopolistisilla markkinoilla toimivat, klubeja (ruuhkautuvaa julkista hyödykettä) tuottavat yritykset perivät asiakkailtaan kaksiosaisen hinnan: muuttuva osa on rajakustannuksen suuruinen ja kiinteän osan suuruus riippuu ...
  • The implications of climate change for extreme weather events and their socio-economic consequences in Finland 

   Perrels, Adriaan; Veijalainen, Noora; Jylhä, Kirsti; Aaltonen, Juha; Molarius, Riitta; Porthin, Markus; Silander, Jari; Rosqvist, Tony; Tuovinen, Tarja
   VATT Research Reports : 158 (VATT Institute for Economic Research, 07.07.2010)
   This publication reports on the main findings of the entire TOLERATE project, which was an integrated natural science – social science project for the assessment of climate changed induced changes of extreme weather events ...
  • Implications of EU emission trading in the Nordic countries 

   Niemi, Janne; Honkatukia, Juha
   VATT Valmisteluraportit : 12 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.08.2011)
   This research report analyses the effects of EU emissions trading schemes on the Nordic energy intensive industries. We employ simulations with a modified version of the dynamic GTAP-model and a long-run baseline, constructed ...
  • Imputed Rental Income, Taxation and Income Distribution in Finland 

   Saarimaa, Tuukka
   VATT-keskustelualoitteita : 446 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.07.2008)
   This paper analyses the effects of imputed rental income from owner-occupied housing and its taxation on income distribution in Finland. Using micro-data from the 2004 Wealth Survey produced by Statistics Finland we find ...
  • The Increased Revenue from Finnish Corporate Income Tax in the 1990s 

   Kosonen, Tuomas
   VATT-keskustelualoitteita : 421 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 25.05.2007)
   In 2000, revenues from corporate income tax (CIT) in Finland were seven times higher than in 1994. We decompose the aggregate development of CIT revenues in a number of ways in order to establish what aspects of corporate ...
  • Individual Trade Policies in EU - The Case of Car Markets 

   Drei, Paola
   VATT-keskustelualoitteita : 111 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   This paper examines the possibilities of EU member countries to pursue individual trade policies after implementation of the single market. Having reviewed the relevant changes in the institutional framework formed by GATT ...
  • Industrial organization studies on pharmaceutical markets 

   Saxell, Tanja
   VATT Publications : P65 (VATT Institute for Economic Research, 02.01.2014)
   This thesis consists of three essays on the industrial organization of pharmaceutical markets. In Chapter 1, I introduce the three essays and present the main results. In Chapter 2, I measure how uncertainty and learning ...