Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

  • Bank Mergers, Interest Rates and the Fragility of Loan Markets 

   Koskela, Erkki; Stenbacka, Rune
   VATT-keskustelualoitteita : 113 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1996)
   We model the interaction between the concentration of the banking sector and the investment strategies of imperfectly competitive firms in the product market to address the question of whether competition makes loan markets ...
  • The Basic Service Quality Level of Transport Infrastructure in Peripheral Areas 

   Perrels, Adriaan
   VATT-keskustelualoitteita : 335 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 10.06.2004)
   The provision of transport infrastructure outside the most populated regions in Finland has been under budgetary pressure for more than decade. Many of these less populated areas suffer a decline of the population, which ...
  • Belgium as a small open economy in the core of Europe 

   Abraham, Filip
   VATT-keskustelualoitteita : 109 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   Small open economies in Europe share many of the same characteristics, policy choices and economic problems. This paper argues that Belgium is profoundly affected by its position as a small open economy in the core of the ...
  • Benchmarking the Competitiveness Strategies of Six Small European Countries: A Small Country Perspective 

   Santavirta, Torsten
   VATT-muistioita : 59 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.2003)
  • Bequests and Cost-Benefit Analysis 

   Niskanen, Esko; Glazer, Amihai; Kanniainen, Vesa
   VATT-keskustelualoitteita : 117 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1996)
   Consider a public project which produces a consumption good and which benefits future generations. Let a conventional cost-benefit analysis find that it gives higher benelits than projects it would displace in the private ...
  • Beskattning av småföretag i Finland 

   Rauhanen, Timo; Kröger, Outi; Kari, Seppo; Karikallio, Hanna
   VATT-keskustelualoitteita : 332 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.04.2004)
   Raportissa kuvataan Suomessa sovellettavaa pienten ja keskisuurten yritysten ja näiden omistajien tuloverotusta, selostetaan Suomessa tästä teemasta käytyä verouudistuskeskustelua sekä arvioidaan Suomen säännösten ...
  • Best Education Money Can Buy? Capitalization of School Quality in Finland 

   Harjunen, Oskari; Kortelainen, Mika; Saarimaa, Tuukka
   CESifo Economic Studies : 2 (Oxford University Press, 2018)
   By international comparison, Finnish pupil achievement is high and school achievement differences small. The Finnish education system is unusual also because there are no national testing programmes, and information on ...
  • Best Education Money Can Buy? Capitalization of School Quality in Finland 

   Saarimaa, Tuukka; Harjunen, Oskari; Kortelainen, Mika
   VATT Working Papers : 58 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 05.12.2014)
   By international comparison, Finnish pupil achievement is high and school achievement differences small. The Finnish education system is unusual also because there are no national testing programs and information on school ...
  • Biopolttoaineiden kustannustehokkaat toteutuspolut vuoteen 2030 

   Laukkanen, Marita; Tamminen, Saara; Sipilä, Esa; Kiuru, Heidi; Jokinen, Jaakko; Saarela, Jaakko; Palonen, Petteri; Nylund, Nils-Olof; Sipilä, Kai
   Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 63/2018 (Valtioneuvoston kanslia, 04.10.2018)
   Tämä työ esittää vaikutusarvion liikenteen biopolttoaineiden osuuden nostamisesta 30 %:iin Suomessa vuoteen 2030 mennessä. Tulokset osoittavat, että Suomessa saavutettaisiin liikenteessä 50 %:n päästövähenemä vuonna 2030, ...
  • Biotalous ja cleantech Suomessa – strategioiden arviointi ja toimenpidesuositukset 

   Antikainen, Riina; Lehtoranta, Suvi; Luoma, Päivi; Berghäll, Elina; Valve, Helena; Miller, Tea; Larvus, Lauri; Pohjola, Johanna; Laturi, Jani; Lintunen, Jussi; Tamminen, Saara; Seppälä, Jyri; Uusivuori, Jussi
   Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 51/2016 (Valtioneuvoston kanslia, 12.12.2016)
   Suomella on monipuolista cleantechiin ja biotalouteen liittyvää osaamista ja valmius ratkaista kestävään hyvinvointiin liittyviä haasteita sekä Suomessa että globaalisti. Biotalous ja cleantech nähdään Suomessa strategisesti ...
  • Borrowing constraints and housing market liquidity 

   Eerola, Essi; Määttänen, Niku
   Review of Economic Dynamics : (Elsevier, 2018)
   We study how changes in household borrowing constraints influence housing market liquidity. To this end, we develop a housing market model with both matching and credit frictions. In the model, risk-averse households may ...
  • A brief Overview of Working Conditions in the Care Sector 

   Valppu, Pirkko
   VATT-muistioita : 50 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.2000)
  • Bruttokansantuote vihreyden pauloissa 

   Huhtala, Anni
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 1/2012 (Taloustieteellinen yhdistys, 21.05.2012)
   Yhä useammin yleisessä keskustelussa, ehkä myös Suomessa, elintason turmiollisuus liitetään ympäristöuhkiin, joita korkean elintason tavoittelu synnyttää. Mutta johtaako ”elintason” nousu ympäristön ja luonnonvarojen ...
  • Budjetin aluevaikutukset - Valtion alueellistamis- ja tuottavuusohjelman vaikutukset maakunnissa 

   Sulamaa, Pekka
   VATT-keskustelualoitteita : 427 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.11.2007)
   Tässä tutkimuksessa arvioidaan valtionhallinnon toimintojen alueellistamisen taloudellisia vaikutuksia maakuntatasolla sekä kunnallistalouden ja valtiontalouden tasoilla. Arviointiin käytetään alueellista tasapainomallia. ...
  • Business Cycle, unemployment Trap and Effects of Economic Incentives on Job Finding Probability 

   Kyyrä, Tomi; Holm, Pasi; Rantala, Juha
   VATT-keskustelualoitteita : 175 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   This paper considers the sensitivity of the household's disposable income with respect to the labour market states and the labour market transitions of unemployed workers. The paper analyses the following questions: (i) ...
  • Business owners and income-shifting: evidence from Finland 

   Harju, Jarkko; Matikka, Tuomas
   Small Business Economics : 1 (Springer Verlag, 2016)
   This study examines income-shifting between tax bases among the owners of privately held businesses. The dual income tax system in Finland offers noticeable incentives for income-shifting between wages and dividends for ...
  • Business Subsidies and Bureaucratic Behaviour 

   Venetoklis, Takis
   VATT-tutkimuksia : 79 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 20.06.2001)
   The study attempts to apply William Niskanen's (1971) theory of budget maximising bureaucrats to the business subsidies policy implemented in Finland, by one of the major distributor of subsidies to firms, the ministry of ...
  • Business Subsidies and Bureaucratic Behaviour - A Revised Approach 

   Venetoklis, Takis
   VATT-tutkimuksia : 83 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 27.11.2001)
   This dissertation is a collection of three studies whose central theme is the business subsidies policy implemented in Finland during the 1990s by the ministry of Trade and Industry (KTM). The purpose is to examine whether ...
  • Business Subsidies and Employment of Firms: Overall Evaluation and Regional Extension 

   Venetoklis, Takis; Kangasharju, Aki
   VATT-keskustelualoitteita : 268 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 11.03.2002)
   This paper investigates the effects of business subsidies on the employment of firms in Finland, and explores possible regional differences in the effects. Employment of some 26,000 firms is followed annually between ...
  • Capital Income Taxation and Tax Criteria in International Capital Markets 

   Piekkola, Hannu
   VATT-tutkimuksia : 30 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   The study analyses the capital income taxation of foreign-source income, where residence and source criteria are the two well-known tax criteria. The study presents a globally optimal tax rule which equalizes the shadow ...