Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

  • Acceptability of Urban Transport Pricing 

   Schade, Jens; Schlag, Bernhard
   VATT-tutkimuksia : 72 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.12.2000)
   Several studies all over the world have considered transport pricing measures as promising attempts to solve urgent traffic problems in urban areas. An important precondition for the successful implementation of pricing ...
  • Access Pricing and Competition in Telecommunications 

   Kotakorpi, Kaisa
   VATT-keskustelualoitteita : 283 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.11.2002)
   This study reviews the key economic features of the telecommunications industry and outlines two benchmark models that have been developed in previous literature for introducing competition into local telecommunications. ...
  • Access to Computer, Internet and Mobile Phone at Home in Finland, Ireland, Netherlands and Sweden 

   Tukiainen, Janne
   VATT-keskustelualoitteita : 324 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 06.02.2004)
   The purpose of this study is to analyse statistically factors that affect individual access to and household ownership of new technology. This paper reviews the literature on the diffusion of new innovations, the use of ...
  • The Actors and the Financial Affairs of the Northern Dimension 

   Ruotoistenmäki, Riikka; Babykina, Evgenia
   VATT-tutkimuksia : 86 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 14.05.2002)
   This research describes the role of International Financial Institutions and the Financial Framework of the European Union in development of the Northern Dimension countries. It also describes the region as an operational ...
  • Adjustment to Regional Labour Market Shocks 

   Kangasharju, Aki; Pekkala, Sari
   VATT-keskustelualoitteita : 274 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 22.05.2002)
   This paper analyses regional labour market adjustment in the Finnish provinces during 1976-2000. It investigates the inter-relations of employment, unemployment, labour force participation and migration to see how a change ...
  • Aikuiskoulutus Suomessa ja muualla Euroopassa 

   Rahikainen, Marjatta
   VATT-keskustelualoitteita : 192 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   Tässä selvityksessä kartoitetaan tutkimuskirjallisuuden ja indikaattoreiden pohjalta aikuiskoulutuksen kehitystä 1990-luvulla. Aikuiskoulutuksen tavoitteita tarkastellaan pääasiassa OECD:n näkemyksiin perustuen. ...
  • Airline Deregulation: The American Experience and Prospects for Europe 

   Brueckner, Jan K.; Goebel, Anton; Niskanen, Esko
   VATT-keskustelualoitteita : 149 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
   This paper provides an exhaustive discussion of the impact of airline deregulation in the U.S., followed by a discussion of the likely effects of deregulation in the EU. The paper argues that the benefits of U.S. deregulation, ...
  • Ajankäytön trendit 1999-2000 

   Saastamoinen, Hannu
   VATT-muistioita : 68 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.2005)
  • Aktiivimalli ja ansiosidonnainen työttömyysturva 

   Kyyrä, Tomi; Pesola, Hanna; Uusitalo, Roope
   VATT Muistiot : 57 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 16.05.2019)
   Vuoden 2018 alusta voimassa olleen aktiivimallin tavoitteena on lisätä työllisyyttä kannustamalla työttömiä aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen työnhaussa koko työttömyys-jakson ajan. Tässä raportissa arvioidaan, missä ...
  • Aktiivimallin vaikutukset työttömiin ja TE-toimistojen toimintaan 

   Kyyrä, Tomi; Naumanen, Päivi; Pesola, Hanna; Uusitalo, Roope; Ylikännö, Minna
   VATT Tutkimukset : 189 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 01.11.2019)
   Raportissa arvioidaan vuoden 2018 alussa käyttöönotetun aktiivimallin vaikutuksia. Mallin tavoitteena oli lisätä työllisyyttä kannustamalla työttömiä aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen työnhaussa koko työttömyysjakson ajan. ...
  • Aktiivimallin vaikutusarvioinnin väliraportti 

   Kyyrä, Tomi; Naumanen, Päivi; Uusitalo, Roope; Ylikännö, Minna
   Työ- ja elinkeinoministeriön raportti : 05/2019 (Työ- ja elinkeinoministeriö, 07.05.2019)
   Mallin käyttöönoton jälkeisiä muutoksia työttömyysetuuksissa, työttömyyden aikaisessa työnteossa, työllistymistä edistäviin palveluihin osallistumisessa sekä työ- ja elinkeinotoimistojen toiminnassa.
  • Aktiivinen työvoimapolitiikka ja työttömyys OECD-maissa 

   Somervuori, Elina
   VATT-tutkimuksia : 34 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1996)
   Tutkimuksessa tarkastellaan aktiivisten työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikutusta sekä kokonaistyöttömyyteen että pitkäaikaistyöttömyyteen ekonometrisen mallin avulla. Tutkimuksessa tarkastellaan aktiivisten ...
  • Aktiivisten työvoimapoliittisten toimenpiteiden työllistävyys 

   Rantala, Juha
   VATT-tutkimuksia : 25 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   Tutkimus käsittelee aktiivisten työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikutusta työllistymiseen. Työn tarkoituksena on arvioida sitä onko toimenpiteillä edesautettu työttömien pysyvää työllistymistä, ovatko nuorille ja ...
  • Alcohol Policy Harmonization and Trade Liberalization in the Nordic Countries 

   Holm, Pasi
   VATT-keskustelualoitteita : 81 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
  • Alioikeuksien tehokkuuserot Suomessa vuonna 1991 

   Niemi, Mervi; Luoma, Kalevi; Sarho, Risto; Östring, Timo
   VATT-keskustelualoitteita : 72 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1994)
  • Alueellinen muuttoliike ja väestön ikääntyminen 

   Parkkinen, Pekka
   VATT-keskustelualoitteita : 40 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1992)
  • Alueellinen työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys 1990-luvulla 

   Tuomala, Juha; Montén, Seppo
   VATT-keskustelualoitteita : 292 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.01.2003)
   Lama tasasi alueellisia työttömyyseroja moninkertaistamalla työttömien määrän muutamalla matalan työttömyyden alueella, kun taas suhteellinen kasvu jo valmiiksi korkean työttömyyden alueilla jäi vähäisemmäksi. Kun aktiivisiin ...
  • Alueellisista tuloeroista Suomessa. Osa I: Per capita -tuloja koskevia suuralue- ja läänitason tuloksia vuosilta 1971-1995 

   Laakso, Seppo; Loikkanen, Heikki A.; Sullström, Risto
   VATT-keskustelualoitteita : 152 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
  • Alueellistamisen taloudelliset vaikutukset 

   Pursiainen, Heikki
   VATT Valmisteluraportit : 14 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.03.2013)
   Valtiovarainministeriön toimeksiannosta tehdyssä selvityksessä tarkastellaan valtion työpaikkojen sijoittamisen alueellistamisen, erityisesti alueellistamisen taloudellisia vaikutuksia kohdealueella. Tarkastelun kohteena ...
  • Aluejärjestelmän kehityksen suuntaviivat integroituvassa Euroopassa 

   Böckerman, Petri
   VATT-keskustelualoitteita : 49 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1993)