• Uusi kuwa-aapinen 

      Schöneman, Gustaf Oskar (Jywäskylässä: Weilin ja Göös, 1875 (Jywäskylässä : Weilin ja Göös'in kirjapainossa), 1875)