Donner-instituutin julkaisuja

 

Yhteisö sisältää alayhteisöt

Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Religionspsykologins grunder 

  Holm, Nils G. (The Donner Institute, 2002)
  I boken presenterar professor Nils G. Holm på ett enkelt och lättfattligt sätt de elementära grunderna inom religionspsykologin. Boken är en lärobok som går tillbaka till den utveckling religionspsykologin fick i Sverige ...
 • Judisk historia 

  Illman, Karl-Johan; Harviainen, Tapani (The Donner Institute, 2002)
  Den här boken är avsedd att tjäna som en introduktion till judisk historia och judiskt tänkande från biblisk tid till våra dagar. En framställning av judisk historia kan disponeras på många olika sätt. En fråga gäller vad ...
 • Suomen juutalaiset 

  Lundgren, Svante (The Donner Institute, 2002)
  Suomessa asuu toistatuhatta juutalaista. He ovat sopeutuneet saumattomasti yhteiskuntaan mutta samalla onnistuneet säilyttämään oman uskontonsa ja kulttuurinsa. Millaisia he ovat? Kokevatko he olevansa enemmän suomalaisia ...
 • Inledning till Gamla testamentet 

  Laato, Antti (The Donner Institute, 2004)
  Den här läroboken vill erbjuda teologistuderande och religionsvetare i allmänhet den grundläggande information de behöver för att förstå vad för en bok eller snarare boksamling Gamla testamentet är. Boken har tre huvuddelar. ...
 • Människans symboliska verklighetsbygge 

  Holm, Nils G. (The Donner Institute, 2006)
  I boken presenterar professor Nils G. Holm sin religionspsykologiska syn på religionen och dess centrala fenomen. Helighetsbegreppet, som under särskilt 1900-talet spelat en stor roll inom religionsvetenskapen, står i ...
 • Belief and Beyond 

  Pyysiäinen, Ilkka (The Donner Institute, 1996)
  In this book, docent Ilkka Pyysiäinen attempts to show how religious doctrinal systems contain both a specific way of categorising reality and a way of calling this system of categorisation in question. This calling in ...
 • Religiös och sekulär judendom i modern tid 

  Lundgren, Svante (The Donner Institute, 2013)
  Identitet och självdefiniering är centralt inom judendomen. I den här boken presenterar docent Svante Lundgren sex olika uppfattningar om vad det betyder att vara jude idag – uppfattningar som engagerat och entusiasmerat ...
 • Uppkomsten av Teosofiska Samfundet i Finland 

  Ahlbäck, Tore (The Donner Institute, 1995)
  I boken tecknar docent Tore Ahlbäck Teosofiska Samfundets uppkomst i Finland i sina huvuddrag. Undersökningen inleds med ett kartläggande av hur teosofin presenterades i finländsk press i början av 1890-talet. Inläggen i ...
 • Kommentar till Påskhaggadan 

  Martola, Nils (The Donner Institute, 1988)
  Det här är den första fylliga kommentaren till Påskhaggadan på ett nordiskt språk. Den riktar sig till personer med ett intresse för Haggadan som besitter vissa grundläggande kunskaper i judisk historia och litteratur. ...
 • Religionshistoria 

  Holm, Nils G. (The Donner Institute, 2017)
  I boken presenterar professor Nils G. Holm en introduktion till det religionshistoriska studiet. Fokus ligger på nulevande religioner, moderna förhållanden och levnadssätt i olika kulturer, men boken ger även en inblick i ...
 • Judendomen i ljuset av dess högtider 

  Illman, Karl-Johan (The Donner Institute, 1994)
  Den här boken är tänkt som en översiktsbok för dem som studerar judendom inom teologi eller religionshistoria. Boken inleds med en reflektion kring hur man kan beskriva judendomen och den judiska tideräkningen. Sabbaten ...
 • Hypnos, symboldrama och religion 

  Wikström, Ove (The Donner Institute, 1984)
  Professor Owe Wikström arbetar i den här boken med teoretiska ramar som inte tidigare varit framträdande i det religionsvetenskapliga studiet, nämligen med teorier från hypnos och mental imagery-forskningen. I analysen ...
 • Bakom livshållningen 

  Kurtén, tage (The Donner Institute, 1997)
  Boken består av en rad artiklar med fokus på människors livsåskådningar. Kurtén tar sin ansats i den livsåskådningsforskning som startade på 1960- och 70-talen i Sverige och som fortsatt i hela Norden efter det. Han ...
 • Wind of change. Exploring the value creation of diaconia 

  Hellöre, Lise-Lotte (The Donner Institute, 01.09.2023)
  The value of diaconia is difficult to measure, its immaterial assets not easily grasped. In this article, I contribute to the area in analysing the perspective of 22 deacons on what is most important in their job and what ...
 • From church to museum and back again. The de-sacralization and re-sacralization of Kinnarumma's old wooden church 

  Andersson, Erik J. (The Donner Institute, 01.09.2023)
  In the small village of Kinnarumma in western Sweden an old wooden church was replaced by a new church buildning in the early twentieth century. The old church was de-sacralized by being moved to an open-air museum in Borås ...
 • When Magnus Johanson turned fifty. Materiality, place-making and early-twentieth-century Swedish Baptist birthday parties 

  Holmes, Janice (The Donner Institute, 01.09.2023)
  This article examines birthday party decorations as a way of understanding the materiality and religious place-making of an expanding Baptist congregation in central Sweden in the early twentieth century. The fiftieth ...
 • The Reformation and the university church in Leipzig. Uses of the past to support the rebuilding a disputed religious heritage 

  Groop, Kim (The Donner Institute, 01.09.2023)
  The purpose of this article is to investigate how memory activists from 2008 onwards used the past in their advocacy work for the restoration of the university church in Leipzig. The Paulinerkirche was built as a Dominican ...
 • From ignis mundi to the world’s first oil-tanker. The legacy of the Nobels’ oil empire in Baku 

  Seits, Irina (The Donner Institute, 01.09.2023)
  This article analyses mechanisms of heritagisation that transformed oil from a natural to a cultural resource through the case study of the Branobel corporation, which operated in Azerbaijan from the late nineteenth century, ...
 • Heritigization and foreign diplomacy. Claiming a religious building to enhance Swedish-Russian contacts in the aftermath of the Cold War 

  Gunner, Gunilla; Nordbäck, Carola (The Donner Institute, 01.09.2023)
  The article investigates the complex negotiation process regarding the renovation of St Catherine’s church in St Petersburg. Additionally, the goal is to gain novel understanding of how former religious spaces can be ...
 • The making of religious heritage. Burning churches, fiery emotions, multiple sacralities 

  Irene, Stengs (The Donner Institute, 01.09.2023)
  The proliferation of religious heritage seems to flow self-evidently from the processes of de-churching and secularization taking place in many European societies. Although having become redundant or outdated, certain ...

Näytä lisää