Nuorisotutkimus

 

ISSN 0780-0886
Julkaisija: Nuorisotutkimusseura ry
Lehden kotisivu: https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nuorisotutkimus-lehti

Nuorisotutkimuksen artikkelit käsittelevät lapsiin tai nuoriin, lapsuuteen tai nuoruuteen, nuorisokulttuureihin, nuorisopolitiikkaan, nuorten elinoloihin tai palveluihin kohdentuvia käytänteitä, käsitteitä, instituutioita, puhetapoja ja politiikkaa. Artikkelit voivat olla empiiriä, teoreettisia tai metodologisia. Nuorisotutkimus on poikkitieteellinen lehti, joka rohkaisee tieteiden väliseen vuoropuheluun ja eri teorioiden, ajatteluperinteiden, menetelmien tai tieteenalojen yhdistämisiin ja rajanylityksiin. Lehti painottaa artikkeleita, joissa nuori tai nuoruus ei ole vain ilmiön, esimerkiksi oppimisen, tapahtumapaikka. Vertaisarvioitujen artikkelien lisäksi Nuorisotutkimuksessa julkaistaan katsauksia, haastatteluja, ajankohtaisia puheenvuoroja nuoriso- ja yhteiskuntapolitiikasta, kirja-arvioita ja lektioita.

Nuorisotutkimuksen artikkelit ovat vapaasti saatavilla Elektrassa vuosikerrasta 2007 alkaen vuoden viiveellä.

Uusimmat viitteet

Näytä lisää