ISSN 0780-0886
Julkaisija: Nuorisotutkimusseura ry
Lehden kotisivu: https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nuorisotutkimus-lehti

Nuorisotutkimuksen artikkelit esittelevät uutta tietoa, teoriaa ja metodologisia keskusteluja tai käsittelevät nuoriin, nuorisokulttuureihin, nuoruuteen, nuorisopolitiikkaan, nuorten elinoloihin tai nuorille tarjottuihin palveluihin kohdentuvia käytänteitä, käsitteitä, instituutioita, puhetapoja ja politiikkaa. Lehdessä julkaistaan tieteellisiä artikkeleita, katsauksia, haastatteluja, ajankohtaisia puheenvuoroja nuoriso- ja yhteiskuntapolitiikasta, kirja-arvioita ja lektioita.

Nuorisotutkimuksen artikkelit ovat vapaasti saatavilla Elektrassa vuosikerrasta 2007 alkaen.

Uusimmat viitteet

Näytä lisää