Väinö Raition sävellyskäsikirjoitukset

 

Tämä kokoelma sisältää Väinö Raition (1891–1945) sävellyskäsikirjoituksia. Alkuperäiset teokset sijaitsevat Kansalliskirjaston Käsikirjoituskokoelmassa pääosin Väinö Raition arkistossa. Sävellyskäsikirjoitus luettelointi ja digitointi on toteutettu Suomen Säveltäjät ry:n tuella.

Den här samlingen innehåller musikhandskrifter av Väinö Raitio (1891–1945). De originala handskrifter förvaras i Nationalbibliotekets handskriftssamlingen, huvudsakligen i Väinö Raitios arkiv.

This collection contains Väinö Raitio’s (1891–1945) musical manuscripts. The original works are in The National library’s Manuscripts Collections, mainly in Väinö Raitio’s archive.

Uusimmat viitteet

Näytä lisää