Europarlamenttivaalit

 

Keskeisintä sisältöä ovat: ehdokkaiden ja valittujen saamat henkilökohtaiset äänimäärät koko maan tasolla, vaalipiireittäin sekä kunnittain, puolueiden saamat äänimäärät ja osuudet vaalipiireittäin ja kunnittain, naisehdokkaiden saamat äänimäärät ja osuudet puolueittain, äänioikeutettujen ja äänestäneiden lukumäärät sukupuolen mukaan, ennakolta äänestäneiden lukumäärät sukupuolen mukaan.

Osio sisältää myös julkaisun neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä Suomen liittymisestä Euroopan unioniin.

Uusimmat viitteet