C.G.E. Mannerheimin fragmenttikokoelma

 

Vuonna 1906 C.G.E. Mannerheim sai toimeksiannon ratsastaa Kashgarista pitkin Silkkitietä sekä Tian Shanin laaksoja Kiinan pohjoisosan halki Pekingiin. Mannerheimin todellinen tehtävä oli kerätä sotilaallista ja poliittista tiedusteluaineistoa, mutta hän esiintyi retkellä tutkimusmatkailijana. Mannerheim keräsi erityisesti vanhoja käsikirjoituksia ja sellaisten jäänteitä. Kokoelmassa melkein kaikki fragmentit ovatkin sisällöltään buddhalaisia, joten ne ovat todennäköisesti peräisin jonkin mahãyanatemppelin tai luostarin raunioista. Mannerheimin kokoelma on arvokas lisä valottamaan Turfanin alueen buddhalaisuuden varhaishistoriaa.

Harry Halén on laatinut kokoelmasta luettelon C.G.E. Mannerheimin Aasian-ratsastuksen aineistoa 1906-08. Fragmentit on ryhmitelty kielen mukaan

Suomalais-Ugrilainen Seura on deponoinut kokoelman Kansalliskirjastolle. Sen on valokuvannut professori Masashi Oguchi Hosein yliopistosta. Aineisto on julkaistu heidän luvallaan. Alkuperäisten fragmenttien tutkiminen edellyttää lupaa Suomalais-Ugrilaiselta Seuralta, www.sgr.fi/.

C.G.E. Mannerheim's Fragment Collection

In 1906 C.G.E. Mannerheim got an assignment to ride through Silk Road and Tian Shan to Peking. His real mission was to gather political and military intelligence but he passed himself as an explorer. During his journey Mannerheim gathered old manuscripts and fragments. Almost all fragments in the collection are Buddhist. They probably come from the ruins of some Mahãyana temple or monastery. C.G.E. Mannerheim fragment collection is valuable addition to the research of early phases of Buddhism in the Turfan region.

The fragments are organised according to their language:

Finno-Ugrian Society has deposited this collection with the National Library of Finland. It is photographed by Professor Masashi Oguchi from Hosei University. Documents are published with their permission.

Research of the original fragments requires a permission from the Finno-Ugrian Society, www.sgr.fi/english/.

Uusimmat viitteet

Näytä lisää