Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa "alternativa jordbruksmetoder"

    • Jordbruket och Skärgårdshavet 

      Pakkanen, Tuuli; Jaakkola, Mikko (Sydvästra Finlands miljöcentral, 04 / 2004)
      I publikationen Jordbruket och Skärgårdshavet presenteras särdragen för de åarnas avrinningsområden som utmynnar i Skärgårdshavet och den näringsbelastning som lagras från åarnas avrinningsområden. Publikationens tyngdpunkt ...