Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Yrjänä, Timo"

  • Iijoen vesistön latvajärvien säännöstelyn kehittäminen 

   Yrjänä, Timo; Hellsten, Seppo; Riihimäki, Juha; Autio, Jorma (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, 01.06.2000)
   Irnin ja Koston järviryhmien säännöstelyn ohjaamiseksi ekologisempaan suuntaan annettiin ensimmäisen kerran suositukset vuonna 1991 voimayhtiön ja viranomaisten yhteistyönä. Koston järviryhmällä suositukset ensisijaisesti ...
  • Puroinventoinnit Iijoen valuma-alueella vuosina 1998-2003 

   Hyvönen, Sanna; Suanto, Matti; Luhta, Pirkko-Liisa; Yrjänä, Timo; Moilanen, Eero (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, 12 / 2005)
   Iijoen valuma-alueella inventoitiin 257 metsäpuroa vuosina 1998-2003. Inventoinneilla kerättiin tietoa purojen luonnontilaisuudesta ja sitä muuttaneista tekijöistä sekä laadittiin tarvittaessa alustavat kunnostusehdotukset. ...
  • Vaelluskalojen lisääntymis- ja kalastusmahdollisuuksien parantaminen Oulujoen alaosalla 

   Laajala, Esa; Yrjänä, Timo; Erkinaho, Jaakko; Mäki-Petäys, Aki (toim.) (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, 02 / 2006)
   Vaelluskaloihin liittyviä selvityksiä tehtiin Oulujoen alimmassa patoaltaassa ja siihen laskevissa sivujoissa vuosin 2004-2005. Selvityksiä tekivät Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. ...