Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Leiviskä, Pekka"

  • Iijoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma 

   Arola, Kari; Leiviskä, Pekka (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, 12 / 2004)
   Iijoen vesistössä on sattunut viime vuosikymmeninä useita vaikeita kevättulvatilanteita. On jouduttu jopa hakemaan vesilain 12 luvun 19 § mukaista poikkeuslupaa vesistön yläosalla sijaitsevien Koston- ym. ja Irni- ym. ...
  • Kyrönjoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma 

   Syvänen, Kari; Leiviskä, Pekka (Länsi-Suomen ympäristökeskus, 01 / 2007)
   Kyrönjoen vesistössä sattui 1970- ja 1980-luvuilla sekä viimeksi keväällä 2006 useita vaikeita kevättulvatilanteita. Ne aiheutuivat suurista kevättulvavirtaamista ja niiden yhteydessä sattuneista äkillisistä jääpato-onge ...
  • Lapuanjoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma 

   Syvänen, Kari; Leiviskä, Pekka (Länsi-Suomen ympäristökeskus, 11 / 2007)
   Lapuanjoen vesistössä sattui erityisesti 1980-luvulla vaikeita kevättulvatilanteita. Vuonna 1984 tulvavedet jouduttiin johtamaan Lapuanjoen tulvapengerrysten suojaamille alueille. Vaikeita jääpato-ongelmia Lapuanjoella on ...
  • Pyhäjoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma 

   Leiviskä, Pekka; Latvala, Veli-Pekka (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, 2009)
  • Saimaan alueen tulvantorjunnan toimintasuunnitelma 2009 

   Höytämö, Jukka; Leiviskä, Pekka (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, 12 / 2009)
   Saimaan alueen tulvantorjunnan toimintasuunnitelma laadittiin vuonna 1997. Siinä kuvattiin perusteellisesti Saimaan tulvan toteutumismahdollisuuksia, tulvan suuruutta ja tulvantorjuntaan liittyviä erilaisia keinoja ja ...
  • Siikajoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma 

   Arola, Kari; Leiviskä, Pekka (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, 12 / 2005)
  • Ähtävänjoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma 

   Syvänen, Kari; Leiviskä, Pekka (Länsi-Suomen ympäristökeskus, 06 / 2008)
   Ähtävänjoen vesistön alajuoksulla esiintyy vuosittain hyydepato-ongelmia, joita joudutaan torjumaan pääasiallisesti räjäyttämällä. Lisäksi Lappajärveen laskevaan Savonjokeen muodostuu keväisin jäiden lähdön aikaan jääpatoja, ...