Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Lehtomaa, Leena"

  • Perinnebiotooppien hoiton tila ja tavoitteet : Valtakunnallinen kooste perinnebiotooppien alueellisista hoito-ohjelmista 

   Kemppainen, Ritva; Lehtomaa, Leena (Lounais-Suomen ympäristökeskus, 01 / 2009)
   Pitkään jatkuneen perinteisen karjatalouden muovaamien luontotyyppien eli perinnebiotooppien valtakunnallisessa kartoituksessa vuosina 1991-1998 löydettiin arvokkaita kohteita 18 640 hehtaaria. Perinnemaisemien hoitotyöryhmä ...
  • Satakunnan perinnebiotooppien hoito-ohjelma 

   Kemppainen, Ritva; Lehtomaa, Leena (Lounais-Suomen ympäristökeskus, 03 / 2007)
   Alueellisessa hoito-ohjelmassa selvitettiin Satakunnan perinnebiotooppien nykytila ja priorisoitiin kohteiden hoitotarve. Yhteistyönä laadittu ohjelma kokoaa yhteen perinnebiotooppien hoidosta kiinnostuneet tahot ja pyrkii ...
  • Varsinais-Suomen perinnebiotooppien hoito-ohjelma 

   Kemppainen, Ritva; Lehtomaa, Leena (Lounais-Suomen ympäristökeskus, 09 / 2008)
   Alueellisessa hoito-ohjelmassa selvitettiin Varsinais-Suomen perinnemaisemien nykytila ja priorisoitiin kohteiden hoitotarve. Yhteistyönä laadittu ohjelma kokoaa yhteen perinnemaisemien hoidosta kiinnostuneet tahot ja ...