Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Lapin ympäristökeskus, Lintuvesityöryhmä"

    • Lapin lintuvedet – suojelun, hoidon ja käytön järjestäminen 

      Lapin ympäristökeskus, Lintuvesityöryhmä (Lapin ympäristökeskus, 10 / 2005)
      Julkaisu sisältää Lapin ympäristökeskuksen sisäisen työryhmän laatimat lintuvesien kohdekuvaukset sekä esitykset toimenpidetarpeista hoidon ja käytön järjestämiseksi. Kohdekuvauksissa on tietoja alueiden historiasta, ...