Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Laitinen, Jyrki"

    • Laskeutusaltaan toimivuus maatalouden peruskuivatuksen yhteydessä 

      Häikiö, Martti; Laitinen, Jyrki (Pohjois-Savon ympäristökeskus l Pohjois-Savon ympäristökeskuksen moniste 1, 1996)
      Laskeutusallastutkimuksissa Rautalammin Kerkonkosken Tuijanpurolla ja Lapuan Luomannevanojalla tutkitaan lasketuslataiden vaikutusta maatalouden valumavesien laatuun. Altaat tehtiin valtaojiin peruskuivatushankkeiden ...