• Vanajaveden vesiensuojelu ja yhdyskuntien jätevesikuormitus 

      Kaipainen, Heikki; Jutila, Heli; Bilaletdin, Ämer; Frisk, Tom (Pirkanmaan ympäristökeskus, 06 / 2009)
      Vanajaveden vesiensuojelu ja yhdyskuntien jätevesikuormitus-hankkeen tavoitteena oli selvittää Hämeenlinnan seudun haja- ja pistekuormittajien Vanajaveteen aiheuttama kuormitus, vaikutukset vedenlaatuun sekä arvioida ...