• Kirkkojärven hoito- ja käyttösuunnitelma 

   Inki, Kimmo; Jokinen, Simo (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, 30.04.2007)
   Kirkkojärvi sijaitsee Haminan kaupungissa kolmen joen yhtymäkohdassa. Kirkkojärven Natura-alueen eteläosa on padottu ja sen vedenpinta on korkeammalla kuin vedenpinta pohjoisosassa. Alueella on arvokas linnusto ja sen ...
  • Kirkon-Vilkkilänturan hoito- ja käyttösuunnitelma 

   Inki, Kimmo; Jokinen, Simo (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, 30.04.2007)
   Kirkon- Vilkkiläntura sijaitsee Virolahden kunnassa. Natura-alue muodostuu kahdesta vierekkäisestä merenlahdesta Kirkonturasta ja Vilkkilänturasta. Alueella on arvokas linnusto ja sen ansiosta Kirkon- Vilkkiläntura liitettiin ...
  • Pappilansaaren ja Lupinlahden hoito- ja käyttösuunnitelma 

   Inki, Kimmo; Jokinen, Simo (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, 30.04.2007)
   Lupinlahti sijaitsee Suomenlahdella Haminassa. Alueeseen kuuluu kaksi erillistä lahtea Lupinlahti ja Purholmanselkä. Arvokkaan linnustonsa ansiosta Lupinlahti liitettiin lintuvesien suojeluohjelmaan ja myöhemmin myös Natura ...
  • Pyhäjärven alueen (Pyhäjärvi, Pelinginselkä, Urajärvi) Natura-alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma 

   Inki, Kimmo; Jokinen, Simo (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, 30.04.2007)
   Pyhäjärvi sijaitsee Iitin, Jaalan, Kuusankosken, Valkealan kuntien alueilla. Natura-alue muodostuu kuudesta erillisestä lahdesta. Alueella on arvokas linnusto ja sen ansiosta Pyhäjärven Natura-alue liitettiin lintuvesien ...
  • Salmin- eli Kaarniemenlahden hoito- ja käyttösuunnitelma 

   Inki, Kimmo; Jokinen, Simo (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, 12 / 2006)
   Salmin- eli Kaarniemenlahti sijaitsee Suomenlahdella Haminan ja Kotkan rajalla. Salminlahti on pitkä ja kapea lahti pienen Nummenjoen suistossa. Arvokkaan linnustonsa ansiosta Salminlahti liitettiin lintuvesien suojeluohjelmaan ...