• Kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma Sipoonjoen valuma-alueella 

      Helminen, Sirkka-Liisa; Jokinen, Kirsi; Yrjölä, Rauno (Uudenmaan ympäristökeskus, 11 / 2009)
      Yleissuunnitelman tavoitteena on kannustaa viljelijöitä vesiensuojelua edistävien kosteikkojen perustamiseen ja luonnon monimuotoisuuden lisäämiseen Sipoonjoen valuma-alueella. Tavoitteena on myös joen harvinaisen taimenkannan ...