• Selvitys pohjavesivarojen tutkimustarpeista Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen alueella 

      Ekholm-Peltonen, Maria; Jaako, Mikko; Miettunen, Aarne; Pesälä, Pekka; Viitasaari, Timo (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, 08 / 2005)
      Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on laatinut syksyllä 2004 - kesällä 2005 selvityksen alueensa pohjavesivarojen tutkimustarpeista. Laaditussa selvityksessä tutkimustarpeita käsitellään seuraavista näkökulmista: yhdyskuntien ...