• Jordbruket och Skärgårdshavet 

   Pakkanen, Tuuli; Jaakkola, Mikko (Sydvästra Finlands miljöcentral, 04 / 2004)
   I publikationen Jordbruket och Skärgårdshavet presenteras särdragen för de åarnas avrinningsområden som utmynnar i Skärgårdshavet och den näringsbelastning som lagras från åarnas avrinningsområden. Publikationens tyngdpunkt ...
  • Maanviljelysalueiden suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma : Punkalaitumenjoki Punkalaitumen kunnassa 

   Keskimaa, Heli; Jaakkola, Mikko (Lounais-Suomen ympäristökeskus, 2001)
  • Maatalous ja Saaristomeri 

   Pakkanen, Tuuli; Jaakkola, Mikko (Lounais-Suomen ympäristökeskus, 01 / 2004)
   Maatalous ja Saaristomeri -julkaisussa esitellään Saaristomereen laskevien jokien valuma-alueiden erityispiirteitä ja valuma-alueilta jokiin kertyvää ravinnekuormitusta. Julkaisun pääpaino on kuitenkin maatalouden ...