• Söderfjärdenin maisemanhoitosuunnitelma 

      Molaner, Lise-Lotte; Järvinen, Carina (Länsi-Suomen ympäristökeskus, 01 / 2008)
      Vuonna 2002 aloitettiin selvitys mahdollisuuksista perustaa Söderfjärdenille luonnonsuojelulain mukainen maisema-alue, ja tämä maisemanhoitosuunnitelma on laadittu mahdollista luonnonsuojelulain mukaista maisema-aluehakemusta ...