• Rusutjärven kunnostuksen toimenpideohjelma 2004-2008 

      Jääskeläinen, Kari (Uudenmaan ympäristökeskus, 11 / 2008)
      Rusutjärvi on pienehkö, rehevä järvi Vantaanjoen vesistöalueella. Sinileväesiintymät ja muut rehevyyshaitat heikentävät säännöllisesti järven virkistyskäyttöä. Järven veden laatua ja kasviplanktonia on seurattu ...