• Eräiden Espoon järvien kunnostustarpeen arviointi 

   Hagman, Anne-Marie (Uudenmaan ympäristökeskus, 12 / 2009)
   Espoon kuntakohtainen järvikunnostusohjelma alkoi 21 järven perustilan selvityksellä vuonna 2008. Valintaperusteena oli vedenlaatutiedot, järven virkistyskäyttö sekä paikallisten asukkaiden aktiivisuus. Järvien tilan ...
  • Inkoon Linkullasjönin kuormitusselvitys ja kunnostussuunnitelma 

   Hagman, Anne-Marie (Uudenmaan ympäristökeskus, 01 / 2009)
   Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Inkoon kunnan yhteisprojektia jatkettiin tekemällä Inkoon Linkullasjönille kuormitusselvitys ja kunnostussuunnitelma. Työ on osa laajempaa kuntakohtaista järvien kunnostusohjelmaa. ...
  • Inkoon Linkullasjönin perustilan selvitys vuonna 2007 

   Hagman, Anne-Marie (Uudenmaan ympäristökeskus, 07 / 2008)
   Inkoossa sijaitseva Linkullasjön on rehevä järvi, jonka ongelmia ovat umpeenkasvu ja särkikalavaltainen kalasto. Järvessä on ollut happikatoja ja leväkukintoja. Linkullasjönin perustilaa selvitettiin Uudenmaan ympäristökeskuksen ...
  • Kalljärven perustilan selvitys vuonna 2007 

   Hagman, Anne-Marie (Uudenmaan ympäristökeskus, 10 / 2008)
   Kirkkonummella sijaitseva Kalljärvi on erittäin rehevä järvi, jonka veden laatu on luokiteltu huonoksi. Ongelmia aiheuttavat etenkin lähes jokakesäiset runsaat sinileväkukinnat. Kalljärven kalasto on myös edelleen ...
  • Karjaan Kaskimaan kunnostus- ja hapetussuunnitelma 

   Hagman, Anne-Marie (Uudenmaan ympäristökeskus, 07 / 2008)
   Kaikilta Uudenmaan kunnilta kysyttiin halukkuutta osallistua kuntakohtaiseen järvikunnostusohjelmaan syksyllä 2006. Karjaan kaupunki oli ilmoitti kiinnostuksestaan ja neuvotteluiden tuloksena kohteiksi valittiin sekä ...
  • Karjaan Kolijärven (Gålisjön) kunnostussuunnitelma 

   Hagman, Anne-Marie (Uudenmaan ympäristökeskus, 07 / 2008)
   Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Karjaan kaupungin yhteisprojektina selvitettiin Karjaan Kolijärven (Gålisjön) perustila ja kuormitus sekä laadittiin näiden pohjalta kunnostussuunnitelma. Työ oli osa uutta kuntakohtaista ...
  • Karkkilan Pyhäjärven kunnostussuunnitelma 

   Hagman, Anne-Marie (Uudenmaan ympäristökeskus, 09 / 2009)
   Karkkilan Pyhäjärvelle tehtiin osana suurempaa kuntakohtaista järvikunnostusohjelmaa yhteistyöprojektina Karkkilan kaupungin kanssa perustilan selvitys, kuormitusselvitys ja kunnostussuunnitelma. Työ on osa laajempaa ...
  • Loviisan Valkolammen kunnostussuunnitelma 

   Hagman, Anne-Marie (Uudenmaan ympäristökeskus, 07 / 2009)
   Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Loviisan kaupungin yhteistyöprojektina tehtiin Loviisan Valkolammelle perustilanselvitys, kuormitusselvitys ja kunnostussuunnitelma. Työ on osa laajempaa kuntakohtaista järvien kunnostusohjelmaa. ...
  • Myrskylän Kirkkojärven kunnostussuunnitelma 

   Hagman, Anne-Marie (Uudenmaan ympäristökeskus, 12 / 2009)
   Uudenmaan ympäristökeskus aloitti kuntakohtaisen järvikunnostusohjelman vuonna 2001. Vuonna 2006 ohjelmaa jatkettiin uudelleen ja mukaan tuli useita kuntia. Myrskylän kunta tuli ohjelmaan mukaan vuonna 2007. Kohteeksi ...
  • Mäntsälän järvien kunnostuksen yleissuunnitelma 

   Hagman, Anne-Marie; Serenius, Katariina; Rajajärvi, Sari (Uudenmaan ympäristökeskus, 03 / 2008)
   Raportissa on selvitetty Mäntsälän kunnan alueella olevien järvien perustila ja kunnostustarve. Lisäksi suurimman kunnostustarpeen omaaville viidelle järvelle (Hunttijärvi, Kilpijärvi, Sääksjärvi, Sahajärvi ja Isojärvi) ...
  • Nurmijärven Valkjärven kunnostussuunnitelma 

   Hagman, Anne-Marie (Uudenmaan ympäristökeskus, 09 / 2009)
   Uudenmaan ympäristökeskus aloitti vuonna 2007 yhteistyöprojektin Nurmijärven kunnan kanssa koskien Valkjärven kunnostusta. Projekti kuului kuntakohtaiseen järvikunnostusohjelmaan. Tässä työssä oli tarkoituksena pohtia jo ...
  • Siuntion Karhujärven kunnostussuunnitelma 

   Hagman, Anne-Marie (Uudenmaan ympäristökeskus, 07 / 2008)
   Uudenmaan ympäristökeskuksen Siuntion kunnan yhteisprojektina tehtiin Siuntion Karhujärvelle (Björnträsket) perustilan ja kuormituksen selvitys sekä laadittiin näiden pohjalta kunnostussuunnitelma. Työ oli osa uutta ...
  • Siuntion Tjusträskin kunnostussuunnitelma 

   Hagman, Anne-Marie (Uudenmaan ympäristökeskus, 12 / 2009)
   Siuntion kunta lähti kuntakohtaiseen järvikunnostusohjelmaan mukaan vuonna 2007 ja tällöin kohteeksi valittiin Karhujärvi (Björnträsk). Samalla sovittiin ohjelman jatkamisesta alavirtaan mentäessä eli seuraavaksi kohteeksi ...