• Pohjois-Savon perinnebiotooppien hoito-ohjelma 2007-2016 

      Hyttinen, Merja; Grönlund, Anne (Pohjois-Savon ympäristökeskus, 12 / 2006)
      Perinnebiotooppien hoito-ohjelmassa esitetään Pohjois-Savon perinnebiotooppien nykytila, hoidon tavoitteet ja järjestämismahdollisuudet sekä eri toimijatahojen vastuu hoidon edistämisessä. Kohteet on lisäksi asetettu ...