Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

  • Pappilansaaren ja Lupinlahden hoito- ja käyttösuunnitelma 

   Inki, Kimmo; Jokinen, Simo (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, 30.04.2007)
   Lupinlahti sijaitsee Suomenlahdella Haminassa. Alueeseen kuuluu kaksi erillistä lahtea Lupinlahti ja Purholmanselkä. Arvokkaan linnustonsa ansiosta Lupinlahti liitettiin lintuvesien suojeluohjelmaan ja myöhemmin myös Natura ...
  • Peltoviljelysten ympäristömittaukset : Kokemuksia Savijoen valuma-alueelta 2005 - 2006 

   Kulmala, Airi (Lounais-Suomen ympäristökeskus, 11 / 2006)
   Savijoen maatalouspilotin jatkohanke toteutettiin Savijoen valuma-alueella kymmenen tilan kanssa MMM:n rahoituksella v. 2005 - 2006. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen johtamassa hankkeessa keskityttiin lannoitukseen ja ...
  • Perinnebiotooppien hoiton tila ja tavoitteet : Valtakunnallinen kooste perinnebiotooppien alueellisista hoito-ohjelmista 

   Kemppainen, Ritva; Lehtomaa, Leena (Lounais-Suomen ympäristökeskus, 01 / 2009)
   Pitkään jatkuneen perinteisen karjatalouden muovaamien luontotyyppien eli perinnebiotooppien valtakunnallisessa kartoituksessa vuosina 1991-1998 löydettiin arvokkaita kohteita 18 640 hehtaaria. Perinnemaisemien hoitotyöryhmä ...
  • Pernajan Gammelbyvikenin hoito- ja käyttösuunnitelma 2005-2014 

   Vauhkonen, Marko (Uudenmaan ympäristökeskus, 09 / 2007)
   Pernajanlahden pohjoisin osa, Gammelbyviken, on linnustollisesti ja maisemallisesti arvokas alue, joka kuuluu valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan ja Natura 2000 -suojelualueverkostoon. Lahdella 1900-luvun ...
  • Perunankuorimojätevesien käsittely panospuhdistamossa 

   Lammentausta, Jukka; Oksjoki, Jouko (Pirkanmaan ympäristökeskus, 02 / 2004)
   Perunan teollinen kuorinta on yleistynyt viemäröimättömillä alueilla toiminnan sopiessa maatalouden sivuelinkeinoksi. Elintarviketeollisuus on halukkaasti ulkoistanut kuormittavia toimia tuotannon alkulähteille. Myös ...
  • Perämeren ympäristötietokanta / Bothnian Bay Environmental Information Database 

   Katajisto, Juha; Laine, Anne (Länsi-Suomen ympäristökeskus, 2004)
  • Perämeri Life : Perämeren toimintasuunnitelma 

   Kronholm, Malin; Albertsson, Jan; Laine, Anne (2005)
  • Pilaantuneiden maa-ainesten käsittelylaitosten tarveselvitys : Etelä-Savo, Keski-Suomi, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo 

   Häikiö, Martti (toim.) (Pohjois-Savon ympäristökeskus, 10 / 2000)
   Tarveselvityksessä on tarkasteltu pilaantuneiden maa-ainesten käsittelymahdollisuuksia ja -tarpeita Etelä-Savon, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien alueilla. Selvityksen kattamalla alueella on noin ...
  • Pinta- ja pohjavesien kaukomittausjärjestelmän kehittäminen 

   Voutilainen, Veikko; Kolehmainen, Pekka; Hammar, Taina (Pohjois-Savon ympäristökeskus, 07 / 2001)
   Pohjois-Savon ympäristökeskuksessa akuutein tarve kaukomittausjärjestelmän hyödyntämiseen on ollut järvien vedenkorkeuksien seurannassa. Vedenkorkeuksien reaaliaikainen havainnointi- ja tiedonsiirtojärjestelmä ovat avuksi ...
  • Pirkanmaan alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma : VAIHE I 

   Pirkanmaan ympäristökeskus; Maa ja Vesi Oy (Pirkanmaan ympäristökeskus, 06 / 2004)
   Pirkanmaan alueellisessa vesihuollon kehittämissuunnitelma toteutetaan yhteistyönä Pirkanmaan ympäristökeskuksen, Pirkanmaan liiton, alueen kuntien ja alueellisten jätehuoltolaitosten kanssa. Suunnitelma toteutetaan kahdessa ...
  • Pirkanmaan ilmanlaadun tila, seuranta ja kehittämistarpeet 

   Tampio, Elina (Pirkanmaan ympäristökeskus, 12 / 2009)
   Tämän raportin tavoitteena oli kartoittaa ilmanlaadun tilaa Pirkanmaalla 2000 -luvulla, selvittää sen seurannan tarvetta ja esittää erilaisia kehitysehdotuksia ilmanlaadun parantamiseksi alueella. Päästötietoja tutkittiin ...
  • Pirkanmaan jätesuunnitelma : Jätealan tavoiteohjelma vuosiin 2005 ja 2010 

   Blinnikka, Päivi (Pirkanmaan ympäristökeskus, 03 / 2004)
   Nyt valmistuneessa Pirkanmaan jätesuunnitelmassa on ensimmäistä kertaa kartoitettu Pirkanmaalla eri toimialoilla vuosittain syntyvä jätteiden määrä. Jätesuunnitelmassa asetetaan tavoitteita jätteiden määrän vähentämiseksi ...
  • Pirkanmaan Natura 2000 -verkoston hoidon ja käytön yleissuunnitelma 

   Pitkänen, Marja-Liisa (Pirkanmaan ympäristökeskus, 01 / 2005)
   Pirkanmaan Natura 2000 -verkoston hoidon ja käytön yleissuunnitelma on yhteistyössä useiden eri intressitahojen kanssa laadittu alueellinen suunnitelma, jonka tavoitteena on Pirkanmaan Natura 2000 -alueiden suojeluperusteena ...
  • Pirkanmaan perinnebiotooppien hoito-ohjelma 2008 

   Saksa- Lapikisto, Marita; Schultz, Tiina; Poutiainen, Sari; Kangasniemi, Päivi (Pirkanmaan ympäristökeskus, 09 / 2008)
   Pirkanmaan perinnebiotooppeja inventoitiin vuosina 1992-1997 valtakunnallisen perinnemaisemaprojektin yhteydessä. Tuolloin arvokkaiksi perinnebiotoopeiksi luokiteltiin 280 kohdetta. Tämän jälkeen perinnebiotooppeja on ...
  • Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma - seurantasuunnitelma 

   Pirkanmaan ympäristökeskus (Pirkanmaan ympäristökeskus, 12 / 2007)
   Tämä raportti koskee Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seurantaa. Seurantasuunnitelman laadinta perustuu ensisijaisesti SOVA-lakiin (laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista ...
  • Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma : Toimenpideohjelma 

   Pirkanmaan ympäristökeskus (Pirkanmaan ympäristökeskus, 12 / 2007)
   Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma on vesihuoltolain mukainen viranomaisten ja kuntien yhdessä laatima yleissuunnitelma, jossa esitetään strategiset tavoitteet ja suunnitelma Pirkanmaan vesihuollon ylikunnalliselle ...
  • Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma : VAIHE 2 - Yleissuunnitelmaraportti - Ympäristöselostus 

   Pirkanmaan ympäristökeskus; Suunnittelukeskus Oy (Pirkanmaan ympäristökeskus, 01 / 2006)
   Pirkanmaan alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma on vesihuoltolain mukainen viranomaisten ja kuntien yhdessä laatima yleissuunnitelma. Siinä on luotu periaatteet vesihuollon ylikunnallisille kehittämistoimille. ...
  • Pirkanmaan ympäristökeskuksen monisteita 

   Pirkanmaan ympäristökeskus (Pirkanmaan ympäristökeskus, 2000)
   2 Hämeenkyrön Sarkkilanjärven alueen suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma : Sarkkilanjärven lintuveden kunnostus, hoito ja käyttö –hanke 3 Vesajärven, Hirvonjärven ja Alhonjärven alueen suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma ...
  • Pirkanmaan ympäristöohjelma 

   Pirkanmaan ympäristökeskus (Pirkanmaan ympäristökeskus, 12 / 2001)
   Pirkanmaan ympäristöohjelma on useiden eri yhteistyötahojen yhdessä laatima ja hyväksymä toimintaohjelma, jonka päämääränä on Pirkanmaan ympäristön tilan parantaminen. Eri tahojen välinen yhteistyö ja pyrkimys ...
  • Pirkanmaan ympäristöohjelma 

   Pirkanmaan ympäristökeskus (toim.) (Pirkanmaan ympäristökeskus, 12 / 2001)
   Pirkanmaan ympäristöohjelma on useiden eri yhteistyötahojen yhdessä laatima ja hyväksymä toimintaohjelma, jonka päämääränä on Pirkanmaan ympäristön tilan parantaminen. Eri tahojen välinen yhteistyö ja pyrkimys ...