Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

  • Iijoen vesistön latvajärvien säännöstelyn kehittäminen 

   Yrjänä, Timo; Hellsten, Seppo; Riihimäki, Juha; Autio, Jorma (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, 01.06.2000)
   Irnin ja Koston järviryhmien säännöstelyn ohjaamiseksi ekologisempaan suuntaan annettiin ensimmäisen kerran suositukset vuonna 1991 voimayhtiön ja viranomaisten yhteistyönä. Koston järviryhmällä suositukset ensisijaisesti ...
  • Iijoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma 

   Arola, Kari; Leiviskä, Pekka (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, 12 / 2004)
   Iijoen vesistössä on sattunut viime vuosikymmeninä useita vaikeita kevättulvatilanteita. On jouduttu jopa hakemaan vesilain 12 luvun 19 § mukaista poikkeuslupaa vesistön yläosalla sijaitsevien Koston- ym. ja Irni- ym. ...
  • Ilmakehän muutos ja kasvihuonekaasupäästöt : Pohjois-Karjalassa Joensuussa 6.10.2004 pidetyn seminaarin esitelmät 

   Alm, Jukka; Niinioja, Riitta; Aho, Juha; Latja, Raimo (toim.) (Pohjois-Karjalan ympäristökeskus, 02 / 2005)
   Joensuussa pidettiin 6.10.2004 seminaari Ilmakehän muutokset ja kasvihuonekaasupäästöt Pohjois-Karjalassa . Tähän julkaisuun on koottu tilaisuudessa pidetyt esitelmät tai niiden tiivistelmät. Seminaari oli sarjassaan ...
  • Ilmanlaadun seurantaohjelma Uudenmaan ympäristökeskuksen ja pääkaupunkiseudun seuranta-alueilla 2009-2013 

   Airola, Hannu; Koskentalo, Tarja (Uudenmaan ympäristökeskus, 04 / 2008)
   Tässä julkaisussa esitetään ilmanlaadun seurantaohjelma Uudenmaan ympäristökeskuksen (alue nro 1) ja pääkaupunkiseudun (alue nro 14) seuranta-alueille vuosiksi 2009-2013. Painopiste on Uudenmaan ympäristökeskuksen alueessa ...
  • Ilmanlaatu Uudenmaan ympäristökeskuksen seuranta-alueella vuonna 2004 

   Koskentalo, Tarja; Kousa, Anu; Aarnio, Päivi (Uudenmaan ympäristökeskus, 09 / 2005)
   Vuonna 2004 ilmanlaatua seurattiin ja arvioitiin Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntien alueella edellisvuonna laaditun seurantaohjelman mukaisesti. Hengitettävien hiukkasten ja typen oksidien pitoisuuksia mitattiin jatkuvasti ...
  • Ilmanlaatu Uudenmaan ympäristökeskuksen seuranta-alueella vuonna 2005 

   Kousa, Anu; Aarnio, Päivi; Koskentalo, Tarja (Uudenmaan ympäristökeskus, 09 / 2006)
   Vuonna 2005 ilmanlaatua seurattiin ja arvioitiinUudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntien alueella vuonna 2003 laaditun seurantaohjelman mukaisesti. Hengitettävien hiukkasten ja typen oksidien pitoisuuksia mitattiin ...
  • Ilmanlaatu Uudenmaan ympäristökeskuksen seuranta-alueella vuonna 2006 

   Kousa, Anu; Koskentalo, Tarja; Aarnio, Päivi; Niemi, Jaakko; Haaparanta, Suvi (Uudenmaan ympäristökeskus, 09 / 2007)
   Vuonna 2006 Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntien ilmanlaatua seurattiin ja arvioitiin vuonna 2003 laaditun seurantaohjelman mukaisesti. Hengitettävien hiukkasten ja typen oksidien pitoisuuksia mitattiin jatkuvatoimisesti ...
  • Ilmanlaatu Uudenmaan ympäristökeskuksen seuranta-alueella vuonna 2007 

   Kousa, Anu; Väkevä, Outi; Koskentalo, Tarja; Weckström, Mervi (Uudenmaan ympäristökeskus, 09 / 2008)
   Vuonna 2007 Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntien ilmanlaatua seurattiin ja arvioitiin vuonna 2003 laaditun seurantaohjelman mukaisesti. Hengitettävien hiukkasten ja typen oksidien pitoisuuksia mitattiin jatkuvatoimisesti ...
  • Ilmanlaatu Uudenmaan ympäristökeskuksen seuranta-alueella vuosina 2004–2008 

   Aarnio, Päivi; Kousa, Anu; Lounasheimo, Johannes; Koskentalo, Tarja (Uudenmaan ympäristökeskus, 11 / 2009)
   Uudenmaan ympäristökeskuksen seuranta-alueen ilmanlaatu oli vuosina 2004–2008 enimmäkseen hyvä tai tyydyttävä. Ilmanlaatu heikkeni kuitenkin ajoittain huonoksi tai erittäin huonoksi, kun hengitettävien hiukkasten pitoisuudet ...
  • Informacione lidhur me bullizmin në shkolla 

   (ETNO Etnisten suhteiden neuvottelukunta | Etelä-Suomi, 10 / 2020)
  • Information om mobbning 

   (ETNO Delegationen för etniska relationer, 03 / 2020)
  • Information on bullying at school 

   (ETNO Etnisten suhteiden neuvottelukunta, 03 / 2020)
  • Inkoon Linkullasjönin kuormitusselvitys ja kunnostussuunnitelma 

   Hagman, Anne-Marie (Uudenmaan ympäristökeskus, 01 / 2009)
   Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Inkoon kunnan yhteisprojektia jatkettiin tekemällä Inkoon Linkullasjönille kuormitusselvitys ja kunnostussuunnitelma. Työ on osa laajempaa kuntakohtaista järvien kunnostusohjelmaa. ...
  • Inkoon Linkullasjönin perustilan selvitys vuonna 2007 

   Hagman, Anne-Marie (Uudenmaan ympäristökeskus, 07 / 2008)
   Inkoossa sijaitseva Linkullasjön on rehevä järvi, jonka ongelmia ovat umpeenkasvu ja särkikalavaltainen kalasto. Järvessä on ollut happikatoja ja leväkukintoja. Linkullasjönin perustilaa selvitettiin Uudenmaan ympäristökeskuksen ...
  • Itäisen Suomenlahden kuha – tutkimustuloksia vuosilta 1999–2005 

   Vanninen, Vesa (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, 11 / 2006)
   Tässä tutkimuksessa selvitettiin merkintä-takaisinpyynti -menetelmän avulla kuhaistutusten tuloksellisuutta itäisellä Suomenlahdella. Lisäksi tutkittiin mm. kuhapopulaation rakennetta ja kuhan kasvunopeutta. Vuosina ...
  • Jordbruket och Skärgårdshavet 

   Pakkanen, Tuuli; Jaakkola, Mikko (Sydvästra Finlands miljöcentral, 04 / 2004)
   I publikationen Jordbruket och Skärgårdshavet presenteras särdragen för de åarnas avrinningsområden som utmynnar i Skärgårdshavet och den näringsbelastning som lagras från åarnas avrinningsområden. Publikationens tyngdpunkt ...
  • Jänisjoen vesistön säännöstelyn kehittäminen – yhteenveto ja suositukset 

   Sutela, Tapio; Marttunen, Mika; Aaltonen, Juha; Dubrovin, Tanja; Parjanne, Antti; Riihimäki, Juha; Linjama, Teppo; Kärkkäinen, Janne (Pohjois-Karjalan ympäristökeskus, 12 / 2009)
   Jänisjoen vesistön säännöstelyn kehittämisselvitys toteutettiin vuosina 2007–2009. Hanke toteutettiin vesistön eri käyttäjäryhmien ja intressitahojen laajana yhteistyönä säännöstelyn vaikutuksien ja kehittämismahdollisuuksien ...
  • Järvien ja merenlahtien kunnostukset Uudellamaalla ja ItäUudellamaalla 

   Toivonen, Ville; Saarinen, Anu (Uudenmaan ympäristökeskus, 12 / 2007)
   Uudenmaan ja ItäUudenmaan järvien ja merenlahtien kunnostustarve ja kunnostetut kohteet kartoitettiin vuonna 2005 Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Uudenmaan TE-keskuksen kalatalousyksikön yhteistyöllä. Kartoitus tehtiin ...
  • Järvikunnostukset : intressiryhmien ja kunnostajien näkemykset sekä ympäristöhallinnon rooli 

   Reunanen, Sami (Uudenmaan ympäristökeskus, 05 / 2005)
   Julkaisussa selvitetään järven virkistyskäyttöön ja kunnostukseen liittyviä intressejä kolmessa kohteessa, jotka eroavat pinta-alaltaan ja väestörakenteeltaan toisistaan. Tarkasteltavat kohteet ovat Jusolanlampi (Lohja), ...
  • Järviruo´on käyttö rehuna 

   Hagelberg, Eija; Vuoristo, Mimmi; Raimoranta, Emil (Lounais-Suomen ympäristökeskus, 02 / 2008)
   Järviruokoa (Phragmites australis) on perinteisen maatalouden aikana kerätty tehokkaasti rannoilta karjan rehukäyttöön, ja soveltuvilla alueilla karja on laiduntanut ja pitänyt ruovikot kurissa. Maatalouden rakennemuutoksen ...