fi=Julistuksia 1916-1917|en=Declarations 1916-1917|sv=Deklarationer 1916-1917|

Doria

Suomeksi       På svenska       In English

Julistuksia 1916-1917

 

Virallisia julistuksia, tiedonantoja ja määräyksiä ym. vuosilta 1916-1917.

Deklarationer 1916-1917

Officiella dekret, kommunikéer och bestämmelser m.m. från åren 1916–1917.

Uusimmat viitteet