Slaavilainen kirjasto, aiheenmukainen kortisto: folklore ja kirjallisuudentutkimus

 

Kortisto sisältää Slaavilaisen kirjaston kyrillisen kokoelman seuraavat aiheenmukaisen luokat:
82 Kansanrunous, kansanrunouden tutkimus alkaen luokasta 82.411.2 Venäläinen kansanrunous
83 Kirjallisuudentutkimus
84 Kaunokirjallisuus luokkaan 84.42 Balttialainen kaunokirjallisuus asti.

Kortisto kattaa kokoelmiin kuuluvat kirjat ja lehdet aina vuoteen 1994 saakka. Aiheenmukaiset luokat perustuvat neuvostoliittolaiseen BBK-luokitukseen.

Kortistossa olevat sijaintitiedot saattavat olla vanhentuneita, joten teosten saatavuus on tarkistettava Helka-luettelosta tai Kansalliskirjaston Finna-hakupalvelusta.


Slavonic Library, subject index: Folklore and literary studies

The index includes the following subject-specific classes in the Cyrillic collection of the Slavonic Library:
82 Folk poetry, folk poetry studies, starting from Class 82.411.2 Russian folk poetry
83 Literary studies
84 Fiction, continuing until Class 84.42 Baltic fiction

The index encompasses all books and periodicals in the collections until 1994. Subject classes are based on the BBK classification system used in the Soviet Union.

As the location information in the index may be outdated, the availability of resources should be verified in the National Library of Finland’s search service.


Slaviska biblioteket, kartotek enligt ämne: folklore och litteraturforskning

Kartoteket omfattar följande ämnesvisa klasser i Slaviska bibliotekets kyrilliska samling:
82 Folkdiktning, folkdiktsforskning från och med klass 82.411.2 Rysk folkdiktning
83 Litteraturforskning
84 Skönlitteratur fram till klass 84.42 Baltisk skönlitteratur.

Kartoteket omfattar de böcker och tidningar som ingår i samlingen och som utkommit före år 1994. De ämnesvisa klasserna grundar sig på den sovjetiska BBK-klassificeringen.

Placeringsuppgifterna i kartoteket kan vara föråldrade, så kontrollera verkens tillgänglighet i Nationalbibliotekets söktjänst.

Uusimmat viitteet

Näytä lisää