Selaus tekijän mukaan kokoelmassa 6160 Muut humanistiset tieteet

    • Superfans : fandom och fanaktiviteter inom musikscenen 

      Westerlund, Viktor (Åbo Akademi, 2019)
      Avhandlingens syfte är att beskriva fandom genom fem intervjuer med fans av ett speciellt band. Intervjuerna har analyserats utifrån Henry Jenkins fem fanaktiviteter: mottagande, identitet, aktivism, kulturell produktion ...