Ulkomaankauppa

 

Kauppa ja merenkulkutilasto -sarjan julkaisut aloittivat vuonna 1866 Suomen virallisen tilaston julkaisusarjan. Ensimmäinen julkaisu (kahdessa eri vihkossa) oli vain ruotsinkielisenä ilmestynyt Öfversigt af Finlands sjöfart och handel åren 1856–1865 (suom. Katsaus Suomen ulkomaiseen merenkulkuun ja kauppaan):

Tilastot kuvasivat Suomen viennin ja tuonnin määrää ja arvoa hyödykkeittäin ja maittain, tuonnista kannetut verot ja maksut, viennin ja tuonnin yksikköarvo-ja volyymi-indeksit ja ulkomaankaupan kuljetukset kuljetusmuodoittain. Aluksi julkaisuissa tilastoitiin myös meriliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä ja kauppalaivasto.

Vuodesta 1903 alkaen sarja jakautui kahdeksi eri julkaisuksi:

  • Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa (nyk. Ulkomaankauppa) 1903-.
  • Suomen laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa 1903–1917. Julkaisut kootaan Liikenne-aihealueelle.

Näiden lisäksi kuukausitilastoa tuonnista ja viennistä alettiin julkaista vuodesta 1904 alkaen. Kuukausitilastoja ei ole digitoitu.

Uusimmat viitteet

Näytä lisää