• Kalastajahinnat vuonna 1994 


   Ympäristö : 1995:5 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 1995)
  • Kalastajahinnat vuonna 1995 


   Ympäristö : 1996:1 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 1996)
  • Kalastajahinnat vuonna 1996 


   Ympäristö : 1997:6 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 1997)
  • Kalastajahinnat vuonna 1997 : Tammi–kesäkuu 


   Ympäristö : 1997:12 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 1997)
  • Kalastajahinnat vuonna 1998 : Tammi–kesäkuu 


   Ympäristö : 1998:16 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 1998)
  • Kalatalouden elinkeinotoimintaa koskevia tilastoja vuosilta 1987–1991 


   Ympäristö : 1993:12 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 1993)
  • Kalatalous aikasarjoina 


   Maa-, metsä- ja kalatalous : 2001:60 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 2001)
  • Kalatalous ajassa : Tilastoja ja tietoa kalastuksesta, kalanviljelystä ja kalakaupasta vuosina 1978–1992 


   Ympäristö : 1993:11 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 1993)
  • Kalavarat 1998 


   Ympäristö : 1998:13 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 1998)
   Tässä julkaisussa käsitellään Itämeren kalakannoista silakkaa, kilohailia, turskaa, lohta, meritaimenta, siikaa, muikkua, haukea, kuhaa ja ahventa. Lisäksi mukana ovat Tenojoen ja Näätämöjoen lohi sekä sisävesien muikku.
  • Kalavarat 1999 


   Maa-, metsä- ja kalatalous : 1999:7 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 1999)
   Arvio kalakantojen tilasta. Merialueen kalakannoista tarkastellaan silakkaa, kilohailia, turskaa, lohta, siikaa, muikkua ja kuhaa. Lisäksi mukana ovat Tenojoen ja Näätämöjoen lohi sekä sisävesien muikku.
  • Kalavarat 2000 


   Maa-, metsä- ja kalatalous : 2000:11 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 2000)
   Arvio kalakantojen tilasta. Merialueen kalakannoista tarkastellaan silakkaa, kilohailia, turskaa, lohta, siikaa, haukea, kuhaa ja ahventa. Lisäksi mukana ovat Tenojoen ja Näätämöjoen lohi sekä sisävesien muikku.
  • Kalavarat 2001 


   Maa-, metsä- ja kalatalous : 2001:59 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 2001)
   Arvio kalakantojen tilasta. Merialueen kalakannoista tarkastellaan silakkaa, kilohailia, turskaa, lohta, taimenta, siikaa, muikkua, kuhaa, ahventa ja haukea. Lisäksi mukana ovat Tenojoen ja Näätämöjoen lohi sekä sisävesien muikku.
  • Kalavarat 2003 


   Maa-, metsä- ja kalatalous : 2003:61 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 2003)
   Arvio kalakantojen tilasta. Itämeren puoleisista kalakannoista tarkastellaan silakkaa, kilohailia, turskaa, lohta, taimenta, siikaa, muikkua, kuhaa, ahventa, haukea ja nahkiaista. Lisäksi mukana ovat Tenojoen ja Näätämöjoen ...
  • Kalavarat 2004 


   Maa-, metsä- ja kalatalous : 2004:60 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 2004)
   Arvio kalakantojen tilasta. Merialueen kalakannoista tarkastellaan silakkaa, kilohailia, turskaa, lohta, taimenta, siikaa, muikkua, kuhaa, ahventa, haukea ja nahkiaista. Lisäksi mukana ovat Tenojoen ja Näätämöjoen lohi, ...
  • Kalavarat 2005 


   Maa-, metsä- ja kalatalous : 2005:61 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 2005)
   Arvio kalakantojen tilasta. Itämereen ja siihen laskevien jokien lajeista käsitellään silakkaa, kilohailia, turskaa, lohta, meritaimenta, siikaa, muikkua, kuhaa, ahventa, haukea ja nahkiaista. Lisäksi mukana ovat sisävesien ...
  • Kalavirrat : Tietoa kalan tarjonnasta ja käytöstä 


   Ympäristö : 1997:13 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 1997)
  • Vapaa-ajankalastus 1998 


   Maa-, metsä- ja kalatalous : 2000:1 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 2000)
   Vapaa-ajankalastajien lukumäärät, kalastuspäivät ja saaliit.
  • Vapaa-ajankalastus 2000 


   Maa-, metsä- ja kalatalous : 2002:54 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 2002)
   Vapaa-ajankalastajien lukumäärät, kalastuspäivät ja saaliit.
  • Vapaa-ajankalastus 2002 


   Maa-, metsä- ja kalatalous : 2004:51 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 2004)
   Vapaa-ajankalastajien lukumäärät, kalastuspäivät ja saaliit.