Maatalous

 

Kuvernöörien kertomuksista (SVT 2) löytyy aineistoa maataloudesta vuodesta 1861 alkaen.

Ensimmäisenä varsinaisena maatalousjulkaisuna vuonna 1869 ilmestyi Aineita Suomen maanviljelystilastoon, joka sisältää pääasiassa hallinnollisia tietoja maatiloista ja pinta-aloista pitäjittäin, sekä tietoja karjan ja sadon määristä.

Jo 1800-luvulla esitettiin maataloustiedustelun laatimista, mutta kustannussyistä päädyttiin vain Uudenmaan lääniä koskevaan tiedusteluun vuodelta 1876. Ensimmäinen koko maata koskeva laskenta oli Maataloustiedustelu (myöh. maatalouslaskenta) Suomessa 1910 ja jatkui noin kymmenvuosittain vuoteen 1969 asti. Laskennat sisältävät kunnittaisia tietoja maanviljelyksestä ja karjanhoidosta, maankäytöstä, maatalouskoneista ja kotieläimistä.

Maataloushallitus (aik. maanviljelyshallitus) julkaisi vuosista 1908–1949 tilastoa Maanviljelys ja karjahoito Suomessa. Sarjassa julkaistiin vuonna 1943 ja 1944 erillistutkimukset (SVT 3: 37B ja 39B) Maataloustyöntekijöiden palkoista. Vuosien 1950–1982 Maatalouden vuositilaston tilastoissa on tietoja maanviljelyksestä kunnittain, kylvö, sato, kotieläimet, meijerien toiminta ja maanviljelyksen työvoima ja palkat.

Uusimmat viitteet

Näytä lisää