Slavica - Futuristit

 

Futurismi-kokoelma sisältää harvinaisia venäläisen avantgarden keskeisten taiteilijoiden ja kirjailijoiden teoksia 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä. Avantgarden taidesuuntauksille ominaista on tekstin, kuvan, musiikin ja teatterin yhdistäminen samaan teokseen tai julkaisuun. Slaavilaisen kirjaston futuristi-kokoelmassa on mm. Aleksandr Blokin, Burljukin veljesten, Natalia Gontšarovan, Velimir Hlebnikovin, Aleksei Krutšonyhin, Vladimir Majakovskin ja Olga Rozanovan teoksia, joissa yhdistellään kuvallista ilmaisua, runoutta ja proosaa.

Kokoelmaan kuuluu 44 teosta, ja digitaalisia dokumentteja on yhteensä 49. Niistä tekijänoikeudesta vapaita on 12 kappaletta ja ne ovat täällä vapaasti käytettävissä. Tekijänoikeuden suojaamat teokset ovat käytettävissä Kansalliskirjastossa ja muissa vapaakappalekirjastoissa olevilla erityisillä kulttuuriaineistojen työasemilla.

Slavonic Library - Futurism

The Futurism collection contains rare works by central Russian avant-garde artist and writers from the early decades of the 20th century. Typically avant-garde art mixes text, music images and theatre. The futurist collection of the Slavonic library contains works by Aleksandr Blokin, Burljukin brothers, Natalia Gontšarova, Velimir Hlebnikov, Aleksei Krutšony, Vladimir Majakovski and Olga Rozanova, amongst others.

All together the collection consists of 44 titles in 49 different documents. Twelve of those are free of copyright and free-to-use in here. Copyrighted titles can be viewed in The National Library of Finland and other Finnish legal deposit libraries.

Uusimmat viitteet