Akateemikko Kustaa Vilkuna   16/8 1966

Hyvä Veli,

  Olen silmäillyt läpi - huolimattomasti - oheisen kirjoituksen. Olen tehnyt jonkin lisäyksen. Hillilän ja meidän pakolaishallitustarinalle ei nähdäkseni ole historiallista arvoa, sillä juttu katkesi siihen.

  Sitävastoin voisi täydellisempi esitys Ribbentropin käynnistä olla paikallaan.

  Sain tiedon Sinulta rauhan päivänä ja silloin kutsuin koolle eduskuntatalolle kokouksen. Kerroin asiasta Ruotsin läh. sanomalehtiavustajalle ja pyysin, että Ruotsi virallisesti painostaisi Suomen hallitusta, että se ei menisi sitoumuksiin Ribbentropin kanssa. Pitäisi tarkistaa päivämäärät.

  Palautan kirjoituksen ohella.

P.S. Muuten olen samaa mieltä kanssasi, että ns. rauhanoppositio oli alkuaan vain tarinaporukkaa ja ensi sijassa Tannerin vastaisen ryhmittymän toimintaa sos. dem. puolueen sisällä. Vasta 1943 lähtien voidaan puhua oppositiosta, jolla alkoi olla laajempaa poliittista tarkoitusta ja toimintaa.

Liite: Heikki Mikko Viitalan laudaturtyö "Kahden tulen välissä" tutkielma suomalaisesta vastarintaliikkeestä ja rauhanoppositiosta.