XII Tanskan kruununperillisparin, Prinsessa Margrethen ja Prinssi Henrikin virallinen vierailu Suomeen 16.-20.9.1968

70. Tasavallan Presidentin puhe Prinsessa Margrethen ja Prinssi Henrikin kunniaksi tarjotuilla päivällisillä 16.9.1968

Minulle tuottaa vilpitöntä iloa saadessani tänä iltana toivottaa Teidän Kuninkaalliset Korkeutenne lämpimästi tervetulleiksi Suomeen. Tässä vierailussa näemme konkreettisen ja innoittavan ilmauksen Suomen ja Tanskan kansan yhteiselle toivomukselle edistää ja syventää vanhaa ystävyyttä, joka yhdistää meitä niin monin vahvoin sitein.

Itsenäisyytensä aikana Suomella on aikaisemmin ollut ilo vastaanottaa Teidän Kuninkaallisen Korkeutenne Prinsessa Margrethen isoisä, Kuningas Christian, vuonna 1928, ja Teidän vanhempanne, Kuningas Frederik ja Kuningatar Ingrid kymmenen vuotta sitten, jolloin meillä oli myös ilo saada samanaikaisesti toivottaa Teidät itsenne tervetulleeksi luoksemme. Nämä vierailut ovat jättäneet maahamme monta miellyttävää muistoa, jotka tänään onnellisella tavalla elvytetään ottaessamme vastaan Tanskan Kruununperillisen yhdessä Prinssi Henrikin kanssa, jonka me mielihyväksemme saamme ensimmäistä kertaa nähdä Suomessa. Puolisolleni ja minulle, joilla on Teidän Kuninkaallisten Korkeuksienne häät elävästi mielessä, tuottaa erityistä iloa saada nyt nähdä Teidät mieluisina vierainamme.

Toivomme, että tämä oleskelu maassamme tulee Teille mieluisaksi ja antoisaksi ja jättää kirkkaan ja pysyvän vaikutelman siitä sympatiasta ja lämmöstä, jota Suomen kansa tuntee Tanskaa ja sen lahjakasta ja työteliästä kansaa kohtaan.

Monivivahteinen ja vilkas yhteistyö maidemme välillä nojaa lujaan ja kestävään pohjoismaiseen perustaan ja on sopusoinnussa sen yhtäläisen elämänkatsomuksen ja niiden molemminpuolisten ymmärtämyksen ja hengenheimolaisuuden tunteiden kanssa, jotka ovat olleet aina ominaiset kansojemme väliselle kanssakäymiselle.

Pohjoismaisella ajattelulla on maissamme kauan ollut lämpimät kannattajat. Tämä alkuaan ihanteellinen asenne on muuttunut yhä kouraantuntuvammaksi todellisuudeksi. Viime vuosina tämän aatteen käytännölliset seuraukset ovat erottuneet yhä selvemmin erityisesti sosiaalisella, taloudellisella, teknisellä ja sivistyksellisellä alalla. Kansainvälisen kaupan kehitys on korostanut Pohjoismaiden keskinäistä riippuvaisuutta ja samalla lisännyt niiden merkitystä taloudellisena yhteisönä. Etujen yhteys maittemme välillä on vastaavasti lisääntynyt. Pyrkimyksiä tämän kehityksen vahvistamiseksi edistää suuressa määrin kasvava pohjoismainen vaihto, joka samanaikaisesti auttaa keskinäinen tuntemuksemme jatkuvaa syventämistä. Sen vuoksi me tyydytyksellä ja luottamuksella odotamme tuloksia niistä laajoista ja monipuolisista tanskalaisista tilaisuuksista, jotka nyt pidetään Helsingissä ja siitä kampanjasta, joka Suomen vientiteollisuudella on aikomus toteuttaa Tanskassa ensi vuonna.

Suomelle ja Tanskalle yhteinen tapa suhtautua suuremman ymmärtämyksen ja kasvavan yhteistyön tarpeeseen eri kansojen välillä ei rajoitu yksinomaan Pohjoismaiden piiriin. Alati kasvavassa kansainvälisessä yhteistyössä ja erityisesti Yhdistyneissä Kansakunnissa eivät eroavaisuudet turvallisuuspoliittisissa lähtökohdissamme ole estäneet maitamme yhdessä muiden Pohjolan valtioiden kanssa esittämästä samankaltaisia näkökantoja rauhan edellytysten vahvistamiselle ja maailman lisääntyvälle hyvinvoinnille tärkeissä kysymyksissä. Tässäkin meidän yhteiset kannanottomme ovat osaltaan lisänneet panoksemme painavuutta. Maailmassa, jossa suvaitsemattomuus ja pelko eivät ole menettäneet otettaan ihmismielistä, meillä on yhteinen toivo ja vakaumus siitä, että pientenkin maiden toiminta järjen, harkinnan ja ymmärtämyksen palveluksessa voi saada osakseen hyväksymistä, jopa kannatustakin.

Kun Teidän Kuninkaalliset Korkeutenne tänään aloittavat vierailun maassamme, meidän vilpitön toivomuksemme on, että Te viihtyisitte hyvin luonamme ja että oleskelu täällä antaisi käsityksen niistä pyrkimyksistä, jotka ovat ominaisia nykypäivän Suomelle ja sen kansalle.

Sallikaa minun kohottaa malja Teidän Kuninkaallisten Korkeuksienne, Kuningas Frederikin ja Kuningatar Ingridin, koko Tanskan kuningashuoneen ja koko Tanskan kansan onneksi ja menestykseksi.