Karjalan Maa^1                   31.8.1972 Herr Chefredaktören

Med stort intresse har jag läst den ledande artikeln "Vems President?" i Eder tidning för den 29.8.1972, en artikel vari Ni bl a vet berätta att "det är president Kekkonens äregiriga strävan att bli en hela folkets president", varpå Ni fortsätter som följer: "Då presidenten tog itu med att bearbeta centerpartiet visade han, att han är åtminstone deras president vilkas ärenden han går -- det återstår att se om republikens överhuvud även är en president för det fattigfolk vars pensionsskydd i en av riksdagen godkänd form centerpartiet har ställt som villkor för sin regeringsmedverkan -- om han åter ger sig till hantlangare åt arbetsmarknadsorganisationerna, samlingspartiet och högersocialisterna, kommer fattigfolket att förbli i väntan på belägg för att han är även det fattiga folkets president".

Ni torde tillåta att jag säger att jag sällan har läst en artikel, som varit för mig till den grad sårande, och avsedd att vara sårande, som den Ni publicerat. När jag vill försöka förhindra att landet driver in i en svår inflation, gör jag det just med den mindre bemedlade befolkningens bästa för ögonen. Ävenså har jag den uppfattningen, att en framgångsrik skötsel av de stora och viktiga utrikespolitiska uppgifter som förestår oss kräver en majoritetsregering. Enligt min mening kräver det uttryckligen att centerpartiet deltar, emedan den hittillsvarande utrikespolitiken till stor del har baserat sig just på centerpartiets stöd.

Eder artikel publicerades samma dag som den stora majoriteten av centerpartiets partidelegation beslöt godkänna etableringen av den majoritetsregering jag rekommenderat. Om Ni handlar logiskt och vågar tala rent ut även inför majoriteten av centerpartiets partidelegation, borde Ni i någon av Edra artiklar omtala att partidelegationen har gett sig till hantlangare åt arbetsmarknadsorganisationerna, samlingspartiet och högersocialisterna.

Jag har alltid hyst stort intresse för Norra Karelen och dess befolkning. Jag tror att detta mitt intresse har kommit till synes i vissa åtgärder ända sedan år 1950, vilka jag till min stora tillfredsställelse har fått vidta till förmån för näringslivet i Norra Karelen. Eder tidnings egendomliga "tacksamhet" stannar outplånligt i mitt medvetande.

Jag ber högaktningsfullt att Ni hädanefter ej sänder mig Eder tidning till kännedom.

--------

1 Karjalan Maa, centerpartiets i Joensuu utkommande tidning.

--------