Sisäasiainministeri Kekkonen: Nykyinen valtionavustusjärjestelmä on kieltämättä siinä kohdassa epäoikeudenmukainen, että kuntayhtymien mielitautisairaalat saavat valtion avustusta, mutta sitä vastoin kunnalliskotien yhteyteen perustetut mielisairasosastot eivät ole minkäänlaista valtionavustusta saaneet. Jos tarkastelemme, mitä tällainen avustusjärjestelmä käytännössä merkitsee, niin voimme huomata sen, että nimenomaisesti vähävaraisilla seuduilla olevat kunnat eivät näin ollen pääse osallisiksi valtion tähän tarkoitukseen myöntämistä avustusrahoista, koskapa ne eivät yleensä ole siinä määrin päässeet osallisiksi kuntayhtymien mielisairaaloihin kuin asianlaita on paremmilla seuduilla olevien kuntien suhteen. Näin ollen siis nykyinen avustusjärjestelmä tekee oikeutta varakkaille kunnille, jotka ovat päässeet kuntayhtymien osakkaiksi, mutta ei tee oikeutta vähävaraisemmille kunnille, jotka luonnollisista syistä eivät ole ehtineet mukaan silloin, kun kuntayhtymien mielitautisairaalat on perustettu. Tämä epäoikeudenmukainen avustusjärjestelmä olisi välttämättä ollut korjattava, mutta nyt käsilläolevan aloitteen kohdalla ei tietenkään korjausta voida saada aikaan. Minun nähdäkseni olisikin asia ollut järjestettävä siten, että kysymys koko laajuudessaan olisi saatettu hallituksen tutkittavaksi ja että eduskunta olisi esittänyt toivomuksen siitä, että myöskin kunnalliskotien yhteyteen perustetuille mielisairasosastoille olisi valtionavustusta ollut myönnettävä. Asian laita on kyllä sillä tavalla, että jos nyt tällaisen aloitteen nojalla korotetaan kuntayhtymien mielisairaaloiden valtionavustuksia, merkitsee se tietenkin huomattavan lisämenon valtion menoarviossa ja hallitukselle tulee yhä vähemmän mahdollisuuksia kunnalliskotien mielisairasosastojen avustamiseen. Tämän lakialoitteen hyväksyminen on näin ollen hieman kaksiteräinen miekka, mutta toivottavaa on, että valtio joskus pääsee niin rikkaaksi, että se voi tehdä oikeutta myöskin vähävaraisille kunnille.